Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Arnhemse raad stemt voor genderneutrale toiletten

20 juli 2016 -

De gemeenteraad van Arnhem heeft de primeur als eerste te hebben gestemd over een motie voor genderneutrale toiletten in het lokale stadhuis. De motie die was ingebracht door het D66-raadslid Suzan Kemperman werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Arnhem is, na Utrecht, de tweede gemeente in Nederland waar genderneutrale toiletten op het stadhuis in praktijk worden gebracht. Eerder in juli was er in Utrecht geen stemming nodig over de daar ingebrachte motie, omdat het college van B&W al voor de stemming meedeelde de motie te gaan uitvoeren.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland schreven zowel aan Utrechtse als de Arnhemse raadsleden een brief om hen te overtuigen van het nut van genderneutrale toiletten. Op de avond van de stemming werd er nog ingesproken door een transgender jongen uit de regio.

Net als Utrecht zal ook in Arnhem onderzocht worden of en hoe in alle andere gemeentelijke panden genderneutrale toiletten ingevoerd gaan worden. TNN kijkt uit naar de uitkomst van dit onderzoek en hoopt dat nog veel gemeenten, organisaties en bedrijven het voorbeeld van Utrecht en Arnhem zullen volgen.

De opkomst van genderneutrale toiletten, hoe triviaal toiletbezoek misschien ook is, snijdt een belangrijk onderwerp aan. De seksescheiding van man en vrouw is een cultureel fenomeen dat geen ruimte laat voor transgender personen die zich man noch vrouw voelen of op een andere manier hun genderidentiteit beleven dan enkel mannelijk of vrouwelijk. Ook trans personen die aan een sociale transitie starten hebben juist in gescheiden toiletten veel stress wanneer ze niet door anderen worden gelezen als de man of vrouw die ze zijn.

[Bron: TNN]

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,