Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Brabantse rondetafelconferentie holebi/transgenderbeleid

3 december 2009 -

Vanmorgen werd in de Statenzaal op het provinciehuis in Den Bosch een rondetafelconferentie gehouden over holebi/transgender-emancipatiebeleid.

Daarbij werd ook Accepteren, tolereren, discrimineren? Registreren! gepresenteerd. Dit onderzoek over homodiscriminatie werd door de wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg in opdracht van Embrace Pink gedaan.

Het eerste exemplaar werd overhandigd door de onderzoeksters Marjolein Jeene en Marjolein Oomes aan Wim Thuis, de vice-voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Onderdeel van het

onderzoek

was een enquête onder 224 Brabantse holebi’s en transgenders.

Van hen zegt 10 procent wel eens mishandeld te zijn vanwege de seksuele gerichtheid of genderidentiteit en ruim een kwart van de ondervraagden is wel eens bedreigd. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat Brabantse holebi’s zich veelal weerhouden van het tonen van genegenheid in het openbaar om vervelende reacties van de buitenwereld te vermijden.

Volgens de onderzoeksters blijkt uit de statistieken niet dat het geweld tegen holebi’s en transgenders toeneemt.

‘Veel homo’s hebben te maken met discriminatie, vaak gaat het dan om scheldpartijen, soms ook met fysiek geweld, maar ze melden het niet’, stellen de onderzoekers. Zij menen dat slecht 15 procent van de voorvallen worden gemeld, daardoor zou in de officiële registraties een scheef beeld ontstaan.

In Noord-Brabant wordt discriminatie van of geweld tegen holebi’s en transgenders gebrekkig of zelfs helemaal niet geregistreerd. De onderzoekers concluderen dat de politie, maar ook anti-discriminatiebureau’s en belangenorganisaties steken laten vallen.

Een aanbeveling van de onderzoekers is daarom dat de verschillende instanties intensiever gaan samenwerken, om in beeld te kunnen krijgen hoe het gesteld is met de homo-acceptatie in Brabant. Daarnaast moet duidelijker worden welke organisaties waarvoor verantwoordelijk is.

Wat betreft het algemene beeld ten aanzien van homoseksualiteit in Nederland blijkt uit het onderzoek vooral dat heteroseksuelen denken dat de sociale acceptatie van homoseksualiteit in Nederland goed op weg is. Homoseksuelen denken hier heel anders over. Een groot deel van hen heeft dan ook ervaring met negatieve incidenten. Meestal in de vorm van nagestaard, uitgelachen, uitgescholden of beledigd worden.

De

rondetafelconferentie

is een vervolg van een SP-symposium over hetzelfde onderwerp dat vorig jaar door SP-statenlid Ron van Zeeland georganiseerd werd. ‘Daar kwamen alleen SP-statenleden op af’, zegt Van Zeeland. ‘Politiek gezien zet dat geen zoden aan de dijk’. Vandaar dat nu – met steun van PvdA en VVD – een politiek breder gedragen conferentie gehouden wordt in de hoop holebi/transgender-emancipatie op de politieke agenda te krijgen.

Deelnemers aan de conferentie zijn o.a. CDA-Kamerlid Corien Jonker, voorzitter Wouter Neerings van COC Nederland en de Eindhovense SP-wethouder Hans-Martin Don. Verder zijn ook Statenleden en Gedeputeerden uitgenodigd. De laatste kunnen echter helaas vanwege agendaproblemen niet aan de conferentie deelnemen.

CDA-Kamerlid

Corien Jonker

denkt dat Nederland niet slecht scoort als het om de sociale acceptatie van homoseksualiteit gaat. Het beleid van de afgelopen jaren van minister Plasterk zorgde ook voor meer geld voor de homo-emancipatie en stond aan de wieg van vele mooie initiatieven. Als voorbeelden noemt ze het onderwijspakket van ContrariO en het COC/ANBO/KIWA-initiatief De Roze Loper.

Kritiek heeft het CDA-Kamerlid wel op de politie. Er zijn volgens Jonker nog altijd te veel korpsen die te weinig alert als het gaat om homovijandigheid.

Volgens Jonker is er wel degelijk een taak ligt voor provincies ter aanvulling op wat al gedaan wordt door de landelijke overheid en lokale overheden. Provincies kunnen bijvoorbeeld aan alle organisaties, bedrijven en instellingen waarmee men zaken doet de algemene voorwaarde of zelfs de eis stellen dat men een diversiteitsbeleid heeft en dat men niet discrimineert. Dat zou volgens Jonker de emancipatie sterk kunnen bevorderen.

‘Dat heeft dan ook gunstige invloed op andere minderheidsgroepen. Als er geen veilige omgeving is voor homo’s dan is die ook niet voor anderen die de kans lopen verdrukt te worden’.

Wouter Neerings

, voorzitter van COC Nederland, sprak zijn waardering uit voor de provincie Noord-Brabant.

‘Dit is de plek waar de Roze Maandag ontstond, waar de wereldwijde discussie rond de openstelling van het burgerlijk huwelijk begon, waar ‘ons clubblad’ de Gay Kant vandaan komt en waar nu het initiatief werd genomen voor deze conferentie. Opnieuw loopt Brabant voorop’.

Volgens Neerings kan ook de provincie kan gemeenten aanjagen en initiatieven ondersteunen, vooral op die plekken waar achterstand bestaat. Daarmee wordt volgens Neerings ook een economisch belang gediend. Investeren in een homovriendelijke samenleving is volgens Neerings juist in sombere economische tijden van groot belang.

‘Als het goed gaat met homotolerantie, wijst dat veelal op positieve economische ontwikkelingen’, stelt Neerings, verwijzend naar onderzoek van de gerenommeerde Amerikaanse demograaf en econoom Richard Florida.

De rondetafelconferentie omvat ook een aantal

workshops

ter verdieping van de verschillende onderwerpen. Aandacht krijgen de jeugdzorg, ouderenzorg, WMO, preventie en veiligheid in wijken en op scholen en het verschil tussen grootstedelijke leefbaarheid en leefbaarheid op het platteland.

Naast de rondetafelconferentie werd ook een

regenboogpodium

gehouden, waarin diverse organisaties op het gebied van seksuele diversiteit aangeven wat hun bovenregionale activiteiten zijn en hoe de provincie beleidsmatig ondersteuning kan bieden daarin. Onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen variëren van ouderenzorg, veilige scholen en buurten, vrijwilligersbeleid, leefbaarheid en jeugdzorg.

Zie hier voor meer informatie en het downloaden van het onderzoek Accepteren, tolereren, discrimineren? Registreren!.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , ,