Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

ChristenUnie wilde geen homoseksueel als partijlid

7 november 2007 -

Je kunt als homo wel lid worden van de ChristenUnie, maar alleen als je je geaardheid stil houdt. Dat is de ervaring van Jaap Dirkmaat uit Nijmegen, natuurbeschermer, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap én homoseksueel. Zijn ervaring staat niet op zichzelf, want er zijn meer gevallen bekend van homoseksuele CU-leden die de partij hebben verlaten.

Dirkmaat, bekend als voorzitter van de Vereniging Das & Boom, meldde zich in 2002 aan als lid van de ChristenUnie vanwege de stevige milieustandpunten van die partij. Hij werd ook ingeschreven. Totdat de partij er, via een interview met Dirkmaat in een dagblad, achterkwam dat hij homoseksueel is.

Jaap Dirkmaat

kreeg daarop in Nijmegen bezoek van het toenmalige CU-Tweede Kamerlid Dick Stellingwerf, tevens voormalig wethouder in Ede en statenlid in Gelderland. Stellingwerf verzocht Dirkmaat zijn lidmaatschap om te zetten in een donateurschap, omdat de partij moeite had met zijn geaardheid.

Stellingwerf bevestigt met Dirkmaat te hebben gesproken over diens homoseksualiteit, maar zegt zich geen details meer te herinneren. Ook weet hij niet meer in wiens opdracht hij Dirkmaat opzocht. Dirkmaat zelf is inmiddels actief lid van GroenLinks – daar is zijn homoseksualiteit geen probleem.

Op het partijbureau van de ChristenUnie was vandaag niemand beschikbaar voor nader commentaar.

Andere gevallen

Nu de ChristenUnie in het kabinet zit en dus politiek van belang is, krijgen dit soort zaken meer aandacht dan in het verleden toen de partij samen met de SGP door de maatschappelijke en politieke elite toch min of meer tot de politieke folkore gerekend werd.

Gevolg daarvan is dat nu pas eerdere gevallen waarbij vaak prominente leden van de ChristenUnie (of GPV en RPF, de partijen die zijn opgegaan in de CU) de partij verlaten hebben meer algemene bekendheid krijgen. Het gaat om gevallen waarin homoseksuele partijleden stukliepen op het afwijzende standpunt over homoseksualiteit in de partij en de afwijzende houding onder hun partijgenoten.

Bijvoorbeeld:

Martin van Haeften

. Die was medewerker van de GPV-fractie in de Tweede Kamer, raadslid in Den Haag, lid van het curatorium van het wetenschappelijk bureau van de partij en stond op de kandidatenlijst voor de CU tijdens de Kamerverkiezingen van 2001.

Na een aantal jaren als ambtenaar gewerkt te hebben, is hij nu politiek actief voor de PvdA. De ChristenUnie was voor Van Haeften geen optie meer. ‘Er is in m’n persoonlijk leven veel veranderd. Emotioneel en religieus ben ik de afgelopen jaren van de ChristenUnie afgegroeid. Het breekpunt is het standpunt over homoseksualiteit. Dat kan en wil ik niet meer uitdragen, het is iets wat me dicht op de huid zit’.

Twee jaar geleden, heeft hij ‘de knoop doorgehakt’ en z’n lidmaatschap van de ChristenUnie opgezegd. ‘Dat was een pijnlijke, maar onvermijdelijke beslissing’. Hij is nog wel lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

Voor PvdA stond hij op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar en hij maakt als nummer 45 op die lijst nog altijd kans in deze kabinetsperiode in de Kamer te komen.

In de aanloop naar de Kamerverkiezingen van november vorig jaar loopt Van Haeften de CU-lijsttrekker André Rouvoet tegen het lijf. Een hartelijk gesprek volgt, zoals blijkt uit een interview met Van Haeften in het Nederlands Dagblad en de opmerkingen die Rouvoet daarover maakt op zijn weblog.

Zijn verhouding met de ChristenUnie is ‘prima’, zegt Van Haeften. ‘Ik heb donderdag een open en goed gesprek gehad met Rouvoet’. Van Haeften hoopt een brugfunctie te vervullen tussen de PvdA en de ChristenUnie. ‘Door over en weer begrip te kweken voor elkaars standpunten’. Hij zegt ook het homostandpunt te begrijpen, al is hij het er niet mee eens. ‘Je verleden schud je niet zomaar van je af’.

Fractievoorzitter André Rouvoet vindt het ‘erg jammer’ dat Van Haeften naar de PvdA is vertrokken, schrijft hij op zijn weblog. ‘Ik had hem liever voor de ChristenUnie behouden. Hij is buitengewoon capabel en heeft heel veel voor het GPV en voor de ChristenUnie betekend’. Rouvoet kan zich voorstellen dat Van Haeften inderdaad een brugfunctie tussen PvdA en ChristenUnie gaat vervullen, al is hij niet vanuit strategisch oogpunt naar de PvdA gegaan. ‘Hij heeft in grote harmonie afscheid genomen en zal een aanspreekbare collega voor ons zijn’.

Mooie woorden, zeker, maar Rouvoet ontwijkt opzichtig de hete brij door te zwijgen over de jammerlijke reden voor het harmonieuze vertrek van dit buitengewoon capabele aanspreekbare ex-partijlid.

Bijvoorbeeld:

Wil Hendriks

. Die was CU-fractievoorzitter in de Gelderse Staten en zelfs de advocaat van RPF-leider Leen van Dijke toen die zich voor de rechter moest verantwoorden – en vrijspraak kreeg – voor zijn uitspraak in de Nieuwe Revue dat homo’s net zo zondig als dieven. Hendriks is opnieuw statenlid in Gelderland, maar nu voor het CDA.

Recent schrijf Hendriks daarover in De Gelderlander: ‘Een onhandige uitspraak door CU’er Van Dijke, die homoseksualiteit met diefstal vergeleek, leidde indertijd tot grote commotie, vervolging door het openbaar ministerie en uiteindelijk vrijspraak. Rouvoet maakte dat toen ook allemaal als collega van Van Dijke aan den lijve mee. Toen moet de maag van Rouvoet ook al gedraaid hebben’.

Hendriks zegt het in bedekte termen, maar hij kan het weten, nemen we dan maar aan.

‘De vraag blijft echter: kun je of wil je meedoen als je van te voren weet dat je maar ‘voor spek en bonen’ mee mag doen? Of als je weet dat anderen blijvend moeite hebben met jouw geaardheid? Dat is een gewetensvraag. Nu kan ik in alle openheid zeggen: ik had er een paar jaar geleden de kracht niet meer voor’.

En dan is er natuurlijk:

Monique Heger

. Die is recent als CU-gemeenteraadslid in Wageningen afgetreden vanwege haar lesbische relatie. Per 8 november jl. is Hendrik Jan Berenschot haar opgevolgd. Voorzover bekend is Heger nog wel lid van de partij.

Zie voor meer informatie ons dossier ChristenUnie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,