Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘COALITIEAKKOORD DUBBELHARTIG’

6 februari 2007 -

Bestrijden van homodiscriminatie en het erkennen van weigerambtenaren, dat gaat niet samen. Het coalitieakkoord toont daarom op het punt van homo-emancipatie een dubbel beeld. Enerzijds worden in een coalitieakkoord voor het eerst gerichte maatregelen aangekondigd om homodiscriminatie te bestrijden. Anderzijds bestaat het risico dat gewetensbezwarende ambtenaren van de burgerlijke stand het recht krijgen om paren van gelijk geslacht te weigeren te trouwen.

Een dergelijke voor homoseksuelen discriminerende wetsbepaling is voor COC Nederland onacceptabel.

‘Bijna zes jaar na de invoering van het ‘homohuwelijk’, waarmee de wetgever uitdrukkelijk het maatschappelijke signaal van gelijkberechtiging heeft willen geven, is dit voor het COC onacceptabel’, zegt Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland.

Een Kamermeerderheid met steun van de PvdA heeft meer dan eens uitgesproken dat van nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand gevraagd mag worden dat zij alle huwelijken willen sluiten. Van Dalen: ‘Het COC doet daarom een beroep op de PvdA trouw te zijn aan verkiezingsbeloften en op de Kamermeerderheid om te voorkomen dat er in de toekomst een regeling komt waarin discriminatie wordt vastgelegd’.

Een uitzonderingspositie is in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Een ambtenaar dient eenvoudigweg de (huwelijks)wetgeving uit te voeren, daar heeft hij of zij immers de ambtseed op afgelegd. De wetgever heeft er ook expliciet voor gekozen het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen en dus geheel los van religieuze overwegingen te beschouwen.

Het bevreemdt het COC dat deze kwestie vooral tot praktisch probleem tussen gewetensbezwaarde ambtenaren en homoparen gereduceerd wordt. Goed inroosteren achter de schermen volstaat dan.

‘Dan wordt er dus vanuit gegaan dat heteroparen daar ongevraagd aan hebben mee te werken’, zegt Van Dalen. ‘Terwijl het niet ondenkbaar is dat ook zij vanwege hun eigen opvattingen over het ‘homohuwelijk’ liever door een ambtenaar die geen onderscheid maakt getrouwd willen worden. Bijvoorbeeld ook om te voorkomen dat de opvatting van hun trouwambtenaar een affront vormt voor de homoseksuele familieleden en vrienden die als gasten bij hun huwelijk aanwezig zullen zijn’.

Om een keuze te maken, zou het voor alle paren die gaan trouwen bekend moeten zijn welke ambtenaren gewetensbezwaren hebben. De heer Castermans, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, liet onlangs in een lezing in Nijmegen weten dat precies die openbaarheid in strijd is met de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

COC Nederland pleit verder voor een coördinerend bewindspersoon homo-emancipatiebeleid, voor de instelling van een mensenrechteninstituut dat de totstandkoming van ambtsberichten in asielzaken moet verbeteren en het betrekken van homobelangenorganisaties bij de uitvoering van het beleid.

Ter informatie hierbij het coalitieakkoord
Samen Werken, Samen Leven.
Op pagina 30 staat de aparte passage over het homo-emancipatiebeleid. En op pagina 37 bij punt 11 de passage over de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand.

En lees hier de brief van het COC aan de Tweede Kamer over het coalitieakkoord.

Voor meer informatie – zie ons dossier Politieke Lobby.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,