Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: achter homotolerantiecijfer gaan grote problemen schuil

16 mei 2013 -

COC Nederland signaleert dat achter het gunstige tolerantiecijfer dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag presenteert, grote problemen schuilgaan bij de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s). Het COC vraagt de regering om een doortastende aanpak. 

Het percentage Nederlanders dat homoseksualiteit zegt te accepteren, is volgens het SCP-rapport toegenomen van 85 procent in 2006 naar 96 procent 2012. Uit het rapport blijkt echter ook dat slechts 5 procent van alle middelbare scholieren meent dat jongeren op school altijd open over hun homoseksualiteit kunnen zijn.

Nederland is teruggezakt van de zesde naar de achtste plaats in Europa waar het gaat om gelijke rechten voor LHBT’s.

Dat blijkt uit de Europe Rainbow Map 2013 – een onderzoek van ILGA Europe dat eveneens donderdag verschijnt.

Kloof
‘We mogen er trots op zijn dat zoveel Nederlanders homoseksualiteit zeggen te accepteren. Maar er gaapt een kloof tussen woord en werkelijkheid. De emancipatieproblemen zijn taai en vragen om een doortastende aanpak,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke.

Het COC stelde minister Bussemaker (Emancipatie) maandag, bij het verschijnen van haar Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid, voor om in gesprek te gaan over een ambitieus LHBT-beleid. De belangenorganisatie pleit onder meer voor discriminatiebestrijding als politieprioriteit, een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie en aanvullende maatregelen in het onderwijs.

Verwijfd
Afgezien van het onderwijs, constateert het SCP ook problemen in kerkelijke kring: daar staat 26 procent negatief tegenover LHBT’s. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders vindt het een probleem als hun kind een relatie krijgt met iemand van hetzelfde geslacht (17 procent bij autochtonen).

Veel Nederlanders denken negatief over ‘verwijfde’ mannen en ‘mannelijke’ vrouwen. Twintig procent van de bevolking vindt dat er ‘iets mis is’ met transgenders die zich man noch vrouw voelen. De seksuele voorkeur van biseksuelen wordt vaak niet serieus genomen en Nederlanders denken iets minder positief over biseksuelen dan over homoseksuelen. 

‘De problemen en vooroordelen waarmee de grote groep biseksuelen in Nederland op tal van gebieden geconfronteerd wordt, vraagt om gericht overheidsbeleid,’ reageert voorzitter Erwin Heyl van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit.   

Europa
Het SCP publiceert donderdag ook het rapport Towards Tolerance over LHBT-emancipatie in Europa. Daaruit blijkt dat de acceptatie in Europa sinds 1981 toeneemt, maar dat de toename de laatste jaren afvlakt. In Oost-Europese landen als Polen, Bulgarije, Hongarije, de Baltische Staten en Rusland keurt de meerderheid van de bevolking homoseksualiteit af.

Het COC pleit er voor dat Eurocommissaris Vivian Reding (Burgerrechten) een EU Actieplan LHBT-emancipatie opstelt. Ook wil de belangenorganisatie dat de Nederlandse regering zich sterk maakt voor een Europese anti-discriminatie richtlijn. 

Op vrijdag 17 mei publiceert het Europese Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) in Den Haag een grootschalig onderzoek naar de situatie van LHBT’s in de Europese Unie. 

[Bron: COC NL – Illustratie: SCP]

Ter informatie:
SCP – Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013
– SCP – Towards Tolerance

Zie ook: ‘Er zijn grenzen aan acceptatie seksuele diversiteit’ – opinieartikel van Lisette Kuyper (SCP) en Saskia Keuzenkamp (Movisie) in Trouw, 20 mei 2013

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , , , , , ,