Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC lanceert website voor LHBT’s met verstandelijke beperking

27 november 2014 -

Informatie en ontmoetingsmogelijkheden bieden aan lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders* met een verstandelijke beperking. Dat is het doel van de website zonderstempel.nl, die COC Nederland op donderdag 27 november lanceert.

Op de website zonderstempel.nl vinden LHBT’s met een verstandelijke beperking informatie over de 16 ontmoetingscafé’s die het COC in heel Nederland met collega-instellingen organiseert. In de website is een Facebookpagina geïntegreerd, waar LHBT’s met een verstandelijke beperking elkaar in een virtuele omgeving kunnen ontmoeten. Ook zal op de vernieuwde site informatie te vinden zijn voor begeleiders, familie en vrienden van deze groep.

LHBT’s met een verstandelijke beperking krijgen te maken met dubbele discriminatie: wegens hun beperking én hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Hun begeleiders beschikken vaak over onvoldoende kennis en sensitiviteit over seksuele voorkeur en genderidentiteit, of staan negatief tegenover LHBT’s. In veel LHBT-gelegenheden wordt de groep met de nek aangekeken, terwijl vaak harde grappen en nare opmerkingen over LHBT’s worden gemaakt in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit alles leidt vaak tot een sterke gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement bij deze groep.

De website zonderstempel.nl is een initiatief van COC Nederland. Het COC werkt met LFB, de vereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking en Vilans, kenniscentrum Langdurende Zorg, samen in het project Begeleiden Zonder Stempel. Dit project heeft tot doel om bewustwording van- en kennis over LHBT’s te versterken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook willen COC, LFB en Vilans het isolement van LHBT’s met een verstandelijke beperking doorbereken.

*LHBT = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

[Bron/Illustratie: COC Nederland]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , ,