Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: maak aanpak discriminatie prioriteit politie

15 februari 2013 -

COC Nederland vraagt minister Opstelten om de aanpak van discriminatie te benoemen tot een van de prioriteiten van politie en Openbaar Ministerie. Het verzoek is neergelegd in een brief die COC-voorzitter Tanja Ineke vrijdag 15 februari, namens tal van LHBT-organisaties, aan de minister van Veiligheid en Justitie stuurde.

Ineke verwijst in haar brief naar recente incidenten waarbij de veiligheid van LHBT’s ernstig in het geding is. Zo blijkt onlangs een homopaar te zijn weggepest uit Amsterdam-West. Het restaurant dat zij uitbaten wordt nog steeds belaagd door homofobe jongeren. Vorig jaar werd de jonge homoseksuele danser Mathijs Beugelink tijdens het carnaval in Tilburg zo ernstig in elkaar geslagen dat hij gedeeltelijk verlamd raakte.  

Volgens onderzoek van de Rijksoverheid krijgen zeven op de tien LHBT’s te maken met discriminerend fysiek of verbaal geweld. Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat 37 procent van de transgenders zich niet veilig voelt in de eigen woonomgeving en dat 21 procent van de homoseksuelen zich de laatste jaren onveiliger is gaan voelen.

‘We weten dat de veiligheid van LHBT’s minister Opstelten na aan het hart ligt,’ zegt COC-voorzitter Ineke. ‘Daarom roepen we hem op om de bestrijding van discriminatie nu ook officieel tot prioriteit te benoemen.’

De minister van Veiligheid & Justitie stelt periodiek, in overleg met politie en Openbaar Ministerie, de landelijke prioriteiten voor de politie vast. Dat gebeurde voor het laatst in 2011.   

Het COC dringt in de brief verder aan op een landelijke uitrol van ‘Roze in Blauw’: eenheden binnen de politie die zich specifiek bezighouden met bestrijding van anti-LHBT geweld en discriminatie. Ook wil het COC een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld en pleit de organisatie voor bijzondere aandacht voor de bestrijding van geweld tegen transgenders en lesbische en biseksuele vrouwen.

De oproep aan de minister van Veiligheid & Justitie wordt ondersteund door Transgender Netwerk Nederland, de LesBische Alliantie/Stichting OndersteBoven, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, LCC Plus Organisaties (de christelijke LHBT-beweging), Stichting Vrienden van de Gay Krant en kenniscentrum MOVISIE.

COC Nederland voert in maart een gesprek met minister Opstelten over de aanpak van anti-LHBT geweld.

Het COC roept slachtoffers van anti-LHBT geweld op om altijd aangifte te doen. Dat kan bijvoorbeeld op www.hatecrimes.nl en op www.discriminatie.nl

[Bron: COC NL – Foto minister Ivo Opstelten: Rijksoverheid.nl]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,