Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC roept op tot aanpassing regelgeving draagmoederschap

30 januari 2015 -

COC Nederland roept de politiek en de medische beroepsgroep op de regelgeving en procedures rond draagmoederschap aan te passen. Aanleiding is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens dat twee klinieken niet discrimineren als zij draagmoederschap weigeren aan een homopaar.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 28 januari jl. geoordeeld in twee zaken waarin een homopaar hulp gevraagd heeft bij het realiseren van hun kinderwens, waarbij een draagmoeder betrokken is in combinatie met een IVF-behandeling. Het gaat om de kliniek van de Stichting Geertgen en het medisch centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc). Beide instellingen bieden IVF aan, het VUmc ook draagmoederschap, maar enkel voor heteroparen.

In beide gevallen komt het college tot het oordeel dat daarbij door de klinieken geen onderscheid is gemaakt op grond van homoseksuele gerichtheid. De beide instellingen kunnen volgens het college ook niet verplicht worden aan een homopaar diensten te verlenen die buiten het normale aanbod vallen.

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens ‘opmerkelijk’ en ‘teleurstellend voor het betrokken homopaar’.

“Het COC is van mening dat draagmoederschap ook mogelijk moet zijn voor paren van gelijk geslacht”, zegt Ineke. “Op basis van dit oordeel blijkt dat op grond van regelgeving en procedures niet mogelijk voor een homopaar, vandaar dat het COC de medische beroepsgroep en de politiek oproept om de bestaande regels en procedures aan te passen om dat wel mogelijk te maken.”

Zie voor het vonnis van het College voor de Rechten van de Mens:

Geertgen Kliniek
VUmc

[Bron: COC NL – Foto VUmc: CC-Nik Morris]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , ,