Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC start inzamelactie voor homomonument Madurodam

16 september 2006 -

Het COC is een inzamelactie begonnen voor een miniatuur-homomonument in Madurodam. Het COC wil dit homomonument vanuit de hele homobeweging aanbieden aan de samenleving.

De kosten hiervoor zijn 20.000 euro. De homo- en lesbische organisaties in Nederland zijn aangeschreven en gevraagd om een bedrag te doneren.

Steun het Homomonument in Madurodam

Organisaties en particulieren die dit initiatief willen steunen kunnen een bedrag overmaken op rekeningnummer 67.37.85.025 t.n.v. COC Nederland te Amsterdam onder vermelding van ‘Madurodam’. Als u als organisatie vermeld wil worden op de akte van aanbieding, dan geldt een minimumbijdrage van 150 euro.

Waarom?

Het COC bestaat dit jaar 60 jaar. Vorig jaar heeft het COC een nieuwe ambitie geformuleeerd: zorgen dat wat in de wet staat ook als norm wordt in onze samenleving. Een homomonument in Madurodam is een mooie manier om zowel Nederlanders als internationale toeristen in aanraking te brengen met homoseksualiteit in Nederland.

Achtergrond

Afgelopen jaren is er regelmatig door verschillende mensen gesproken over een miniatuur homomonument in Madurodam. Tot op heden is het echter nooit tot uitvoering gekomen Daarom heeft COC nu initiatief genomen om in samenspraak met de kunstenaar van het homomonument, de initatiefnemers en de stichting homomonument het homomonument in Madurodam echt gerealiseerd te krijgen.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het een monument wordt aangeboden door de hele homogemeenschap aan de samenleving. Vandaar ook de oproep aan de hele gemeenschap om het initiatief te ondersteunen.

Organisaties en individuen die geld doneren krijgen een naamsvermelding op de akte van aanbieding. Ook zullen logo’s op de folders die beschikbaar komen worden afgedrukt.

De kosten bedragen 20.000 euro. Deze kosten zijn bedoeld voor de ontwerp- en bouwkosten, maar ook voor de afkoop voor een periode van tien jaar plaatsing en onderhoud door Madurodam en de folders die meertalig beschikbaar komen voor bijvoorbeeld toeristen en schoolklassen die Madurodam bezoeken. In de folder komt informatie over het homomonument, over 60 jaar homo-emancipatiestrijd in Nederland en over het belang van sociale acceptatie van homoseksualiteit in de moderne samenleving.

Mocht er meer geld binnenkomen dan noodzakelijk, dan zal dat geld worden ingezet voor een zichtbaarheidcampagne van de betekenis van het homomonument (verleden – heden – toekomst) op scholen.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: