Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC verheugd over voorstel Grondwetswijziging

17 september 2012 -

 COC Nederland is verheugd dat Boris van der Ham zijn initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet heeft voltooid, waardoor het kan worden behandeld door de Tweede Kamer. Van der Ham stelt voor om ‘homoseksuele gerichtheid’ expliciet als verboden discriminatiegrond op te nemen in artikel 1.

Het scheidend D66-Kamerlid diende zijn ‘afscheidscadeau aan de LHBT-beweging’ vandaag in bij de Tweede Kamer, nadat hij de afgelopen tijd suggesties van de Raad van State in het stuk verwerkte. Het voorstel wordt mede-ingediend door GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren en PvdA-er Pierre Heijnen.

‘Dit voorstel is van grote symbolische en juridische waarde voor LHBT’s in Nederland. We roepen de Kamer en het volgende kabinet op om het te steunen ’, stelt COC-directeur Koen van Dijk in een reactie.

Uit een peiling van het COC voor de verkiezingswebsite gayvote.nl bleek begin augustus dat er een brede Kamermeerderheid van D66, VVD, PvdA, SP, CDA, GL, 50Plus en PvdD vóór de wetswijziging is.

Het COC pleit al lang voor het expliciteren homoseksuele gerichtheid in artikel 1. Anders dan bijvoorbeeld ‘godsdienst’ wordt ‘homoseksuele gerichtheid’ momenteel niet expliciet in de Grondwet genoemd.

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Comissie Gelijke Behandeling zijn voor de uitbreiding van artikel 1. De door de regering ingestelde Commissie rechtsgevolgen no

n-discriminatiegronden concludeerde in 2005 dat er drie juridische voordelen zijn aan het expliciet benoemen van discriminatiegronden in de Grondwet (rechtsbescherming tegen de wetgever, maatschappelijke rechtsbescherming en rechtsbescherming door de rechter).

Opmerkelijk in het rapport van de Raad van State over het wetsvoorstel is dat het adviesorgaan suggereert dat discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid geen ‘langere geschiedenis’ kent van ‘vervolging en verreikende juridische tenachterstelling’, maar dat het hier zou gaan om een ‘recente ontwikkeling, van emancipatoire aard’. Van der Ham pareert deze kritiek door aan te geven dat homoseksueel gedrag in Nederland eeuwenlang een misdaad was waarop de doodstraf op stond.

[Bron: COC NL]

Zie: initiatiefwetsvoorstel wijziging artikel 1 Grondwet.

zp8497586rq
Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , ,