Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: ‘Wet discrimineert lesbiennes nog steeds’

18 juni 2013 -

Opinieartikel over de Wet lesbisch ouderschap van Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland) en Philip Tijsma (voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek) in Het Parool van dinsdag 18 juni 2013.

Wet discrimineert lesbiennes nog steeds

Als een heteroseksueel echtpaar in ons land met behulp van een zaaddonor een kindje krijgt, bijvoorbeeld omdat de man onvruchtbaar is, dan stapt de echtgenoot op de fiets naar het gemeentehuis en doet geboorteaangifte. Het juridisch ouderschap is dan direct goed geregeld.

Als een lesbisch echtpaar met behulp van een zaaddonor een kindje krijgt, moeten ze een adoptieprocedure bij de rechter voeren om de juridische band met hun kindje goed te regelen. Dat kost ongeveer drie maanden en tweeduizend euro. Het is emotioneel belastend: veel lesbische paren ervaren de procedure als een ‘gerechtelijke goedkeuring’ van hun moederschap. Bovendien kan de huidige wet er toe leiden dat het kindje achterblijft zonder juridisch ouder als de geboortemoeder overlijdt voordat de adoptie is voltooid.

Dat noemen we ‘discriminatie’: ongelijke behandeling van lesbische ouderparen en hun kinderen.

Het COC pleit al sinds 2001 voor gelijke rechten voor lesbische ouders. Voormalig Justitieminister Donner (CDA) hield dat lange tijd tegen. Hij wilde steeds weer onderzoek naar de juridische voor- en nadelen. Er kwamen twee lijvige rapporten waarin geconcludeerd wordt dat er geen juridische- of andere bezwaren zijn tegen gelijke rechten voor lesbische ouderparen.

Daarom schreef staatssecretaris Teeven (Justitie) in 2011 een wetsvoorstel dat de gelijkberechtiging regelt. De Tweede Kamer nam dat voorstel vorig jaar in grote meerderheid aan. Bovendien beloofden alle politieke partijen – behalve CDA, SGP en ChristenUnie –in het ‘Roze Stembusakkoord’ om de kwestie vóór september 2013 te regelen.

Het is nu juni 2013 en het wetsvoorstel ligt al weer 8 maanden bij de Eerste Kamer. Ondanks alle eerdere onderzoeken, wil een aantal senatoren, onder aanvoering van CDA en SP, nóg meer onderzoek naar de juridische merites van lesbisch ouderschap. Men organiseert daarom op 18 juni een heuse hoorzitting. En weer is het de vraag of het wetsvoorstel de eindstreep haalt.

Wat zit de Eerste Kamerleden eigenlijk dwars?

De vraag die de senatoren het zwaarst op de maag lijkt te liggen, is een definitiekwestie: kunnen we het ouderschap van lesbische vrouwen wel onderbrengen bij de wetsartikelen die gaan over ‘afstamming’? Horen biologische afstamming en juridische afstamming niet altijd samen te vallen? Twee vrouwen kunnen toch niet samen een kindje krijgen? Moeten we voor lesbische paren en hun kinderen niet een ‘aparte regeling’ schrijven?

De parallellen met de discussie rond de openstelling van het huwelijk zijn opmerkelijk. Ook toen waren de vragen: Is het wel ‘natuurlijk’ dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen? Kunnen we voor homoparen niet een ‘aparte regeling’ maken, in plaats van het huwelijk open te stellen?

Het antwoord is wat ons betreft glashelder: net zoals we zelf bepalen wie er in ons land met elkaar kunnen trouwen, bepalen we zelf hoe we ons afstammingsrecht inrichten. De vraag of een kind kan afstammen van een niet-biologische ouder, heeft de wetgever al beantwoord: als een heteroseksueel echtpaar met hulp van een zaaddonor een kindje krijgt, worden de beide echtgenoten ouder van dat kind, ook als de man niet de biologische vader is. Het enige wat we vragen is dat dat ook gaat gelden voor lesbisch echtparen.

Bijna dagelijks ontvangt het COC berichten van lesbische gezinnen die vragen wanneer dit wetsvoorstel nou eindelijk in werking treedt. Ze zien op tegen de adoptieprocedure en willen gelijk behandeld worden. Namens die lesbische ouderparen vragen we de Eerste Kamer: neem de wet snel aan. De wet is er om de mens te dienen, niet andersom.

Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland
Philip Tijsma, voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek

 

[Bron/Illustratie: Het Parool/COC NL]

 

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , , , ,