Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil snel einde bloeddonatieverbod

29 april 2015 -

COC Nederland wil dat er op korte termijn een einde komt aan het bloeddonatieverbod voor homo- en biseksuele mannen. Daarmee reageert het COC op een woensdag gepubliceerde uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens.

“Wij vragen minister Schippers (VWS) om door te pakken en nu snel een einde maken aan het bloeddonatieverbod voor homo- en biseksuele mannen”, zegt Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland). “Het gaat er om of je véilige seks hebt, niet met wie je seks hebt.”

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in haar woensdag verschenen uitspraak dat de permanente uitsluiting van homo- en biseksuele mannen van bloeddonatie niet meer gerechtvaardigd is en dat er sprake is van discriminatie. Het College verwijst daarbij onder meer naar onderzoek van de Universiteit van Maastricht, waaruit blijkt dat het voor de veiligheid van bloedproducten niet noodzakelijk is om homo- en biseksuele mannen permanent uit te sluiten van donatie. Ook wijst het College er op dat diverse andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië, homo- en biseksuele mannen al niet meer van bloeddonatie uitsluiten.

Op 6 maart jl. stelde ook minister Schippers dat het donorbeleid wat haar betreft kan worden aangepast. In een brief aan de Tweede Kamer schreef zij: “Er [zijn] medisch wetenschappelijke gronden om het donor selectiebeleid rond mannen die seks hebben gehad met andere mannen aan te passen. Dat doet mij deugd. Het belangrijke argument van veiligheidsrisico’s verdwijnt hiermee.” Het beleid is echter nog niet aangepast.

COC Nederland spreekt op dinsdag 12 mei a.s. met het ministerie van VWS en bloedbank Sanquin over het bloeddonatieverbod voor homo- en biseksuele mannen. COC Nederland pleit al lang voor afschaffing van het bloeddonatieverbod. Dat leidde in april 2012 tot een motie van de Tweede Kamer waarin de regering werd opgeroepen om aan het verbod een einde te maken.

Doorbraak in bloeddonatie door homo’s

Bloedbank Sanquin reageert terughoudend op het oordeel van het College van de Rechten van de Mens. “Wij nemen deze uitspraak zeer serieus en bestuderen deze nauwkeurig”, zegt jurist Olderik Dijkstra van Sanquin. “We nemen de overwegingen van het College mee in het reeds ingezette overleg met patiënten, belangenorganisaties en betrokken ministeries over een mogelijke beleidswijziging.” Woordvoerder Robert Heckert zegt tegenover HP/De Tijd het ‘vervelend’ te vinden dat mensen zich door het beleid van de bloedbank gediscrimineerd te voelen. “Maar ik heb niet het idee dat we de emancipatiekwestie helemaal oplossen als we van een permanente uitsluiting naar een tijdelijke zouden gaan.”

De zaak bij het College van de Rechten van de Mens is aangespannen door een biseksuele man die bloed wilde doneren maar geweigerd werd omdat hij seksueel contact had gehad met een man. Het COC feliciteert hem met zijn overwinning.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed woensdag uitspraak over het bloeddonatieverbod voor homo- en biseksuele mannen in Frankrijk. Volgens het Hof kan het Franse bloeddonatieverbod leiden tot discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Het Hof wil daarom dat de Franse rechter nagaat of het verbod wel voldoende evenredig is en of er minder belastende methoden zijn om veilige bloeddonatie te bereiken.

[Bron: COC NL, College voor de Rechten van de Mens, Sanquin – Foto Donorbloed: CC-MartinD]

Zie ook:

HP/De Tijd – Homomannen weigeren als bloeddonor: veilig of de reinste discriminatie?

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , , , ,