Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Commissie uitbreiding artikel 1 Grondwet

10 februari 2006 -

Minister Pechtold heeft een commissie ingesteld die moet onderzoeken of artikel 1 van de Grondwet expliciet uitgebreid moet worden met de gronden ‘homoseksualiteit’ en ‘handicap’.

De commissie bestaat uit prof. dr. Alkema, hoogleraar in het Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden, mr. Huidekoper, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en mr. Vermaat, een advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht. Het advies van de commissie komt naar verwachting begin maart naar de Tweede Kamer.

_in steen gehouwen tekst artikel 1 bij Tweede Kamer Den Haag_

De Commissie Gelijke Behandelijng (CGB) heeft, in een advies van 26 februari 2004, gesteld dat aan gronden die expliciet worden genoemd in artikel 1 van de Grondwet in de rechtspraktijk meer bescherming wordt gegeven dan aan gronden die niet expliciet worden genoemd.

COC Nederland en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CGR) hebben zich bij dat advies aangesloten en er in 2004 bij de toenmalige minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Thom de Graaf op aangedrongen artikel 1 van de Grondwet uit te breiden met ‘homoseksualiteit’ en ‘handicap’. Minister De Graaf heeft daarop een nota naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij betoogd dat het effect dat CGB, COC en CGR van uitbreiding van artikel 1 verwachten niet vanzelfsprekend is en dat daarom uitbreiding niet nodig is.

Omdat een meerderheid van de Tweede Kamer daar echter voorjaar 2005, mede onder invloed van een lobby van COC en CGR, wel op heeft aangedrongen, heeft De Graaf toegezegd dit door een commissie te laten onderzoeken.

Zijn opvolger Alexander Pechtold heeft deze commissie nu ingesteld en het wachten is op het advies. Naar aanleiding daarvan zal het kabinet opnieuw bezien of er al dan niet grond bestaat de huidige formulering van artikel 1 van de Grondwet aan te passen.

Minister Pechtold hield eind 27 januari jl. in zijn Burgemeester Dales Lezing een pleidooi voor een ‘renaissance van de Grondwet’. Daarop heeft COC-voorzitter Frank van Dalen hem twee dagen later in zijn Startschot-speech laten weten dat uitbreiding van artikel 1 dan vanzelfsprekend is – een commissie zou niet nodig moeten zijn om dat te besluiten.

Zie voor meer informatie:

Onafhankelijk advies over uitbreiding Grondwet

Brief aan Tweede Kamer over Grondwet

Grondrechten en homoseksualiteit

Grondrechten: minister De Graaf ontloopt fundamentele keuzen

Categorie:
Jouw belangen
Tags: