Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

CRUCIALE UITSPRAAK voor HOMO-ASIELZOEKER

26 september 2007 -

De rechter beslist vrijdag of Jamil Turkmani de uitspraak over zijn asielaanvraag op 21 november in Nederland mag afwachten. Uitzetting brengt grote gevaren met zich mee, omdat de Libanese homoseksuele asielzoeker zijn leven niet zeker is in zijn land van herkomst vanwege de dreiging van eerwraak door zijn familie.

Turkmani leidt bovendien aan een levensbedreigende ziekte, waarvoor het niet zeker is of hij daarvoor in Libanon een goede behandeling kan krijgen. Turkmani zit nu vast in detentie in uitzetcentrum Soesterberg. Vrienden roepen met de petitie FREE JAMAL op tot solidariteit en doen een beroep op staatssecretaris Albayrak.

De uitspraak morgen is dus cruciaal voor de Libanese homoseksuele asielzoeker Jimmy*. Als hij nu al teruggestuurd wordt, vreest hij namelijk dat zelfs een positief besluit over zijn asielaanvraag in november hem niet meer zal helpen.

Want terug in Libanon zal hij moeten onderduiken en is het maar de vraag of hij nog goede medische verzorging zal krijgen. Het is voor hem in elk geval onmogelijk om voor de kosten daarvan een beroep op zijn familie te doen.

Zijn detentie in Soesterberg doet zijn gezondheid overigens ook geen goed. Het is volgens zijn advocaat mr. Schuller duidelijk dat de opsluiting zijn toch al kwetsbare gezondheid verder aantast.

Oproep aan staatssecretaris Albayrak

Zij doen ook, met steun van homo-organisaties, zoals COC, Embrace Pink, FemFusion en de Stichting Vrienden van de Gaykrant, een beroep op staatssecretaris Albayrak van Vreemdelingenbeleid om in de zaak van Jimmy te besluiten dat hij op grond van prangende redenen van humanitaire aard in Nederland mag blijven.

Homoseksualiteit in Libanon

Homoseksuele handelingen zijn in Libanon verboden en kunnen met jaar gevangenis bestraft worden. Hoewel zich in de marge van de samenleving voorzichtig een homo-subcultuur en het begin van een homobeweging ontwikkeld, is deze wetgeving de uitdrukking van het voortdurende maatschappelijke taboe op homoseksualiteit in Libanon.

Uit rapporten van de Libanese homo-organisatie Helem blijkt dat eerwraak vanwege homoseksualiteit voorkomt, waarbij corrupte agenten ook samenspannen met familieleden. Jimmy is in 2002 uit Libanon gevlucht vanwege de dreigementen van zijn familie toen zijn homoseksualiteit onverhoeds bekend werd.

Helaas worden die dreigementen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet serieus genomen en dreigt zijn asielaanvraag daarom afgewezen te worden.

 

* Jimmy is zijn roepnaam onder vrienden, op zijn verzoek gebruiken we niet zijn volledige naam in onze berichtgeving.

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,