Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

CU-top neemt afstand van uitspraken Yvette Lont

30 augustus 2007 -

Yvette Lont, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam-Zuidoost, vindt dat homoseksuelen de ‘geestelijke’ dood verdienen. CU-leider en vice-premier André Rouvoet heeft telefonisch aan COC-voorzitter Frank van Dalen laten weten dat de CU-partijtop afstand neemt van haar uitspraken en daarover vrijdag met een verklaring zal komen.

Yvette Lont vindt dat er voor enkel genade kan zijn voor homoseksuelen die hun seksuele voorkeur afzweren. Dat zegt ze in het Nederlands Dagblad in een reactie op de relativerende uitspraak van dominee Hoek dat overspel een grotere zonde is dan homoseksualiteit.

Zo’n volstrekt overspannen reactie op een voorzichtige aanzet om homoseksualiteit in reformatorische kring bespreekbaar te maken, toont aan hoe gevoelig homoseksualiteit in die geloofsgemeenschap ligt, stelt COC-voorzitter Frank van Dalen vast.

‘Dat een lid van de ChristenUnie zo’n radicaal afwijzend standpunt inneemt, terwijl haar partij een regeerakkoord gesloten heeft om homovijandigheid te bestrijden, vraagt om een duidelijk weerwoord van de CU-partijleider en vice-premier André Rouvoet’, aldus Frank van Dalen.

Na afloop van het CU-bewindsliedenoverleg van donderdagavond liet André Rouvoet op eigen initiatief telefonisch aan COC-voorzitter Frank van Dalen weten dat de partijtop afstand neemt van de uitspraken van Yvette Lont en vrijdag met een verklaring zal komen.

Duidelijk is dat de CU-top snapt dat wat Yvette Lont doet echt niet kan. Maar afstand nemen is één, de argumentatie die daaronder ligt is natuurlijk net zo belangrijk. Het COC kijkt daarom met belangstelling uit naar de verklaring van de ChristenUnie.

‘Homoseksuelen maken deel uit van onze pluriforme samenleving en hebben gelijke rechten. De erkenning van dat maatschappelijke feit en de verdediging van die norm in onze democratische rechtsstaat – dat verwachten we van elke politicus, ook van een deelraadslid van de ChristenUnie in Amsterdam-Zuidoost’, aldus Frank van Dalen.

Duidelijk is nu in ieder geval weer geworden dat er licht zit zoals de CU-top met homoseksualiteit om wenst te gaan en hoe een deel van de basis van de ChristenUnie dit ziet. Dit vergt dus nog veel leiderschap van Rouvoet om homoseksualiteit binnen eigen kring meer geaccepteerd en besproken te krijgen. Ook al omdat christelijke homoseksuele mannen en lesbische vrouwen ook binnen de ChristenUnie voorkomen, maar in delen van de partij en hun geloofsgemeenschap nog steeds worden genegeerd, miskend en buitengesloten. De uitspraken van Lont zet deze groep verder in de kou. Dat baart het COC zorgen en dat signaal dient dan ook door de ChristenUnie afgewezen te worden.

Daarnaast zal het COC graag met Rouvoet en christelijke homo-organisaties blijvend willen kijken op welke wijze homoseksualiteit binnen christelijke kring beter geaccepteerd kan worden gemaakt.

‘In een volgend overleg met Rouvoet zal ik hier zeker met hem over spreken en concrete afspraken proberen te maken. Voor de positie van homoseksualiteit in de maatschappij waar de ChristenUnie als regeringspartij een rol in heeft, alsmede voor de christelijke homo’s en lesbo’s in eigen kring’, aldus Frank van Dalen.

Voor meer informatie zie:

Andere weg voor homo’s – opiniestuk van Yvette Lont op de website van het Nederlands Dagblad.

en het artikel van dominee Hoek waar zij op reageert:

‘Overspel zondiger dan homorelatie’

Zie voor meer informatie ook ons dossier ChristenUnie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: