Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

D66 – Onderzoek naar weigerambtenaren

14 februari 2007 -

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham gaat vragen om een hoorzitting in de Tweede Kamer om de plannen van het nieuwe kabinet waardoor ambtenaren kunnen weigeren homo- en lesboparen te trouwen juridisch te onderzoeken.

‘D66 heeft er de afgelopen jaren naar gestreefd dat nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand mensen niet meer verschillend kunnen behandelen vanwege hun seksuele geaardheid. Helaas was hiervoor nooit een meerderheid’, zegt D66-Kamerlid Boris van der Ham.

‘We verwachten dat er uiteindelijk wel een meerderheid voor onze visie komt. Gelijkheid van mannen en vrouwen, zwart en wit, en homo’s en hetero’s is tenslotte een fundament van onze democratie’.

D66-er Van der Ham stelt dat in de oude situatie er ruimte was voor mensen met gewetensbezwaren om te weigeren een ‘homohuwelijk’ te voltrekken zo lang een andere ambtenaar uit die gemeente maar zou meewerken aan het huwelijk. Het werd dus vooral als een probleem beschouwd dat homo’s iets werd geweigerd.

In het nieuwe coalitieakkoord is de focus van de gelijkheid van homoseksuelen verplaatst naar de belangen van gewetensbezwaarden. De nieuwe coalitie ziet het vooral als een probleem dat bepaalde mensen in gewetensnood komen, maar de gelijkberechting van homo’s is hierbij in uiterste consequentie ondergeschikt, stelt D66 vast.

De PvdA heeft op dit punt toegegeven aan de wens van de ChristenUnie. Deze partij lijkt de huidige praktijk van ongelijkheid van homo’s en hetero’s juist te willen vastleggen in de wet. In het uiterste geval betekent dit dat homo’s een huwelijk kan worden geweigerd in een gemeente, verondersteld Van der Ham. ‘Ik betreur de huidige tekst in het regeerakkoord die in het uiterste geval kan leiden tot het in de wet opnemen van ongelijkheid’.

D66 wil daarom onderzoeken of de plannen van PvdA, CDA en ChristenUnie wel juridisch houdbaar zijn.

Van der Ham: ‘Het is maar de vraag of homo’s wel geweigerd mag worden dat zij met elkaar trouwen in een gemeente. Wanneer je iemand vanwege zijn seksuele geaardheid een dienst mag weigeren als Nederlandse ambtenaar, komen we op een hellend vlak terecht. Op dit moment onderzoekt het COC hoe vaak dit zich zou voor kunnen doen, maar los van aantallen gaat het hier om gelijkberechting. Het zou een precedent kunnen zijn om mensen op grond van hun seksuele geaardheid, geloof of wat dan ook andere diensten te weigeren. Ik wil daarom laten onderzoeken of de plannen van PvdA, CDA en ChristenUnie wel juridisch haalbaar zijn’.

Op het PvdA-congres aanstaande zaterdag wordt een motie ingediend om deze passage uit het regeerakkoord te schrappen. Van der Ham: ‘Ik hoop van harte dat deze motie een meerderheid haalt. Ik roep dan ook alle PvdA-ers op om deze motie te steunen. In dat geval is mijn onderzoek niet meer nodig’.

D66 vraagt een hoorzitting aan in de Tweede Kamer. Deskundigen buigen zich hierbij over de vraag of mensen op grond van hun seksuele geaardheid een dienst mag worden geweigerd door een gemeente.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,