Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste Kamer behandelt adoptiewetgeving

5 oktober 2008 -

Dinsdag 7 oktober debatteert de Eerste Kamer over een wetsvoorstel dat de interlandelijke adoptie van paren van gelijk geslacht mogelijk maakt en de adoptieprocedure voor lesbische paren sterk vereenvoudigd. Wetgeving waar de Landelijke Werkgroep Politiek van COC Nederland jarenlang voor gepleit heeft, nadert dus zijn bekroning. Het plenaire debat is live te volgen via een link op de site van de Eerste Kamer

`In het belang van duizenden kinderen die opgroeien bij paren van gelijk geslacht roept COC Nederland de leden van de Eerste Kamer op vóór het wetsvoorstel te stemmen`, zegt Vera Bergkamp, vicevoorzitter van COC Nederland.

De behandeling van dit wetsvoorstel werd anderhalf jaar aangehouden door dit kabinet in afwachting op een advies van de commissie-Kalsbeek over het versterken van de juridische positie van de zogenaamde lesbische meemoeder en het bepalen van een kabinetsstandpunt daarover. Dat standpunt werd in augustus bekend gemaakt. Onderdeel van dat kabinetsbesluit was ook de voortzetting van de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

´Het COC gaat er vanuit dat dit kabinet nog dit parlementaire jaar met een wetsvoorstel komt waardoor de lesbische meemoeder van rechtswege of door erkenning ouderschapsrechten krijgt´, zegt COC-vicevoorzitter Bergkamp. `In de tussentijd is het al winst dat de adoptieprocedure waar deze vrouwen nu gebruik van moeten maken sterk verkort wordt`.

Echt winst is het dat de adoptie van een buitenlands kind ook voor homo/lesbische echtparen mogelijk wordt. Op dit moment verbiedt de Nederlandse Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) namelijk interlandelijke adoptie door paren van gelijk geslacht. Het gevolg is dat buitenlandse kinderen die worden geadopteerd door paren van gelijk geslacht jarenlang onnodig in juridische onzekerheid over het ouderschap verkeren, omdat adoptie slechts mogelijk is middels twee achtereenvolgende éénouderadopties.

PLENAIRE BEHANDELING

van WETSVOORSTEL 30 551 op
DINSDAG 7 OKTOBER 2008 in de EERSTE KAMER

13.40 – 15.15 uur: eerste termijn
19.30 – 21.30 uur: antwoord regering, re- en dupliek
21.30 uur: stemming
– evt. verdaagd naar de volgende plenaire zitting op 21 oktober a.s.

LIVE

– Het plenaire debat is live te volgen via een link op de site van de Eerste Kamer

Categorie:
Jouw belangen
Tags: