Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Geen discriminerende voorwaarden spermadonoren’

18 januari 2014 -

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat spermabanken in een richtlijn moeten opnemen dat ze niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijke staat. Dat is volgens het College namelijk discriminatie van  vrouwen die sperma willen ontvangen. Het advies zal door de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gybnaecologie (NVOG) worden overgenomen en onderdeel worden van de richtlijn voor spermabanken.

Spermabanken hebben de afgelopen jaren steeds meer te maken met donoren die voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma. Zij willen hun sperma niet beschikbaar stellen aan lesbische of ongehuwde vrouwen. Of zij stellen eisen aan de afkomst of het geloof van de vrouw.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt samen met de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) aan een richtlijn die duidelijkheid moet bieden over de toelaatbaarheid van deze voorwaarden. Ter voorbereiding op deze richtlijn vroeg de NVOG het College voor de Rechten van de Mens te adviseren in het licht van de gelijke behandelingswetgeving.

Mogen spermadonoren eisen stellen aan vrouwen die sperma willen ontvangen op grond van hun seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit of burgerlijke staat? Discrimineren spermabanken als zij ingaan op zulke voorwaarden?

Advies

Het College voor de Rechten van de Mens adviseert de NVOG in de richtlijn op te nemen dat spermabanken niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijke staat.

Als spermabanken voorwaarden van spermadonoren over bijvoorbeeld seksuele gerichtheid of afkomst toestaan, discrimineren zij de vrouwen die het sperma willen ontvangen. Discrimineren bij het aanbieden van diensten is in Nederland verboden. Aan de andere kant krijgen spermabanken te maken met donoren die zulke voorwaarden stellen vanwege hun geloofs-, levens- of politieke overtuiging.

Uit de gelijkebehandelingswetgeving volgt dat het belang van vrouwen om niet te worden gediscrimineerd zwaarder weegt dan het belang van donoren om zulke voorwaarden te mogen stellen.

Aanleiding

Sinds 2004 is anonieme spermadonatie in Nederland niet meer mogelijk en is het aantal spermadonoren fors teruggelopen. Kinderen die verwekt zijn met sperma van een donor hebben vanaf 16-jarige leeftijd recht op de persoonsgegevens van hun donor. Zij kunnen dan contact met hem opnemen. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat de afgelopen jaren mannen in toenemende mate voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma.

De NVOG heeft het College laten weten dat zij het advies overneemt in de richtlijn.

Lees HIER het advies van het College voor de Rechten van de Mens.

[Bron/Illustratie: College voor de Rechten van de Mens]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , ,