Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gerda Verburg eerste openlijk lesbische minister

13 februari 2007 -

Gerda Verburg, de nieuwe minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is de eerste openlijk lesbische minister in onze parlementaire geschiedenis.

Kort na haar partijgenoot Joop Wijn die vorig jaar de eerste openlijk homoseksuele minister werd, is het dus weer een lid van het CDA die als eerste tot de top van poltiek-bestuurlijk Nederland reikt.

Gerda Verburg was sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede-Kamerfractie van het CDA. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met sociale zaken (arbeidsverhoudingen, inkomensbeleid, toezicht sociale zekerheid). Zij was in de periode 2002-2004 eerste ondervoorzitter van de Kamer en was vice-fractievoorzitter van het CDA.

Gerda Verburg, in 1957 geboren in Zwammerdam, begon haar carrière als algemeen secretaris van de Christelijke Plattelands Jongeren Zuid-Holland en Noord-Brabant, was van 1982-1986 belast met jongerenwerk voor de Hout- en Bouwbond CNV, daarna tot 1990 voorzitter van de CNV-jongeren en van 1990-1997 lid van het bestuur van de CNV. Alvorens Verburg lid werd van de Tweede Kamer werkte ze een jaar als zelfstandig ondernemer’. Verburg was in 2003 kandidaat voor het Tweede-Kamervoorzitterschap, maar werd verslagen door Kamervoorzitter Weisglas.

Gerda Verburg behoorde in 2000 tot de minderheid van de CDA-fractie die vóór de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht stemde. Gerda Verburg woont in Woerden samen met Willy Westerlaken. Verburg komt uit een boerengeslacht, haar vader en moeder dreven een melkveehouderij en haar beide grootouders waren veehouder, dus landbouw is haar van huis uit bekend.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,