Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Geslachtsregistratie niet langer verplicht stellen’

4 augustus 2017 -

Een nieuw kabinet moet een einde maken aan verplichte geslachtsregistratie door de overheid. Dat schrijven Tanja Ineke en Philip Tijsma van het COC in NRC Handelsblad op de ochtend van de Canal Parade van Pride Amsterdam.

Weg met geslachtsregistratie

‘M/V’. Man of vrouw. Het onderscheid komt op zoveel plekken terug dat het nauwelijks nog opvalt. Het staat in je paspoort, op je identiteitskaart, op brieven van de overheid. Zelfs bij het ophalen van grofvuil moet je soms invullen of je man of vrouw bent. Voor de meeste mensen is dat vanzelfsprekend. Een flinke groep Nederlanders voelt verplichte geslachtsregistratie echter als ‘bureaucratisch geweld’.

Neem nou gendernonconforme mensen, die zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. Het gaat dan om bijna één op de twintig Nederlanders, 4 procent van de bevolking. Zij staan zaterdag trots en zichtbaar op de COC-boot bij Pride Amsterdam. Selm is zo iemand. Op Schiphol vroeg Selm vriendelijk om gefouilleerd te worden door een vrouw. De douanier weigerde beslist: ‘in uw paspoort staat dat u een man bent.’ Of Jo, die bij de douane altijd uit de rij wordt gepikt omdat zijn verschijning niet overeen zou komen met het geslacht in zijn paspoort.

Ook voor transgenders kan geslachtsregistratie problemen opleveren, vooral als ze in transitie zijn van man naar vrouw of andersom. Sabrina wordt bijvoorbeeld in het ziekenhuis regelmatig opgeroepen als ‘meneer’. Kan je je voorstellen hoe het voelt als je dan als vrouw moet opstaan in een volle wachtkamer? Of Jonathan, die zich moet legitimeren bij het bestellen van een alcoholische consumptie. De barkeeper ziet een ‘v’ in zijn paspoort en roept naar de andere klanten: ‘kijk nou, het is een meisje!’

Verplichte geslachtsregistratie is het ingrijpendst voor mensen met een intersekseconditie. Zij worden geboren met geslachtskenmerken die verschillen van wat meestal wordt verstaan onder man of vrouw. Ouders van intersekse kinderen voelen vaak enorme druk om hun kindje bij de burgerlijke stand aan te geven als jongen óf meisje. Soms besluiten ze dan zonder medische noodzaak om de geslachtskenmerken van hun kind chirurgisch te laten aanpassen aan jongen of meisje. Dat zijn operaties waar volwassen intersekse personen vaak met veel verdriet op terug kijken, bijvoorbeeld omdat voor het verkeerde geslacht is gekozen.

Geslachtsregistratie leidt dus voor veel mensen tot problemen, terwijl het onnodig en achterhaald is. De overheid behandelt mannen en vrouwen toch gelijk? En wat gaat het de autoriteiten aan wat er in je ondergoed zit?

Wij roepen de onderhandelaars voor een nieuw kabinet daarom op om een einde te maken aan verplichte geslachtsregistratie. Zorg er minimaal voor dat iedereen die dat wil de ‘M’ of ‘V’ in z’n paspoort kan laten doorhalen met een neutrale ‘X’. Dat kan bijvoorbeeld al in Nieuw Zeeland.

Er is natuurlijk méér nodig om het leven prettiger en eenvoudiger te maken voor mensen die zich niet thuis voelen in het hokje man of vrouw. Wat meer begrip en acceptatie bijvoorbeeld. Sensitieve gemeenten als Amsterdam, die hun burgers aanspreken als ‘mensen’ in plaats van als ‘dames en heren’. Gemeenten als Utrecht en Arnhem die zorgen voor genderneutrale toiletten.

Mooie stapjes. Wat ons betreft is het nu echt tijd voor de grote stap: weg met de verplichte geslachtsregistratie!

Tanja Ineke is voorzitter van COC Nederland | Philip Tijsma is voorzitter van COC’s landelijke werkgroep politiek.

[Bron: COC NL, NRC – Foto: COC NL/PhT]

 

 

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , ,