Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Goede start beperking geslachtsregistratie

30 september 2015 -

Het kabinet maakt een goede start met beperking van geslachtsregistratie door een interdepartementale commissie aan de slag te zetten. Dat is de reactie van COC Nederland op een woensdag verschenen brief van de ministers Van der Steur (Justitie) en Bussemaker (Emancipatie) aan de Tweede Kamer.

Het COC pleit echter wel voor uitbreiding van de maatregelen van Van der Steur en Bussemaker. Zo wil het COC dat ook wetgeving op het gebied van geslachtsregistratie wordt aangepast. Het kabinet laat onderzoeken welke aanpassingen van geslachtsregistratie mogelijk zijn binnen de bestaande regels. Het COC wil dat geslachtsregistratie uiteindelijk helemaal verdwijnt op officiële documenten zoals het paspoort.

Het COC pleit sinds 2011 voor afschaffing van geslachtsregistratie en sprak op 22 september jl. nog over de kwestie met minister Van der Steur.

Volgens het COC dwingt verplichte geslachtsregistratie mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen. Voor veel transgenders en mensen met een intersekseconditie leidt registratie tot dagelijkse problemen, bijvoorbeeld omdat ze zich moeten legitimeren met documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Een interdepartmentale commissie gaat onderzoeken of het gebruik van het gegeven geslacht op pasjes en formulieren kan worden beperkt, zo schrijven Van der Steur en Bussemaker in hun brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet bekijkt verder of ‘geslacht’ minder kan worden gebruikt ter identificatie van personen. Ook word onderzocht of sekseregistratie in bepaalde situaties kan worden afgeschaft, of registratie een vrije keuze kan worden en of naast ‘M/V’ een derde optie haalbaar is. Ten slotte wordt aan de Staatscommissie Herijking Ouderschap gevraagd om te bezien of het mogelijk is om in ouderschapswetgeving af te zien van het gegeven geslacht.

In landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Malta is het al mogelijk om de categorie ‘m’ of ‘v’ in het paspoort te laten doorhalen door middel van een ‘x’. In het Nederlandse rijbewijs wordt geen geslacht vermeld.

In Nederland leven ongeveer 50 duizend transgenders, 80 duizend mensen met een intersekseconditie en ruim een half miljoen mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen, zo blijkt uit onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau.

[Bron: COC NL]

Foto: Minister Van der Steur (Justitie) en COC-voorzitter Tanja Ineke spraken op 22 september over afschaffing van geslachtsregistratie (Philip Tijsma voor COC Nederland)

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,