Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Grondrechten: minister De Graaf ontloopt fundamentele keuzen

17 mei 2004 -

Ondanks maatschappelijke commotie over en spanningen tussen grondrechten als enerzijds het discriminatieverbod en anderzijds de vrijheid van meningsuiting, onderwijs- en godsdienstvrijheid, vindt minister De Graaf het niet nodig om de Grondwet aan te passen.

Er komt geen hiërarchie in grondrechten. In concrete gevallen moet volgens de minister de rechter maar beslissen. Volgens het COC laat de minister homoseksuelen daarmee in de kou staan, omdat hun grondrechten nu niet goed gewaarborgd zijn.

Henk Beerten, voorzitter Federatie COC Nederland:
‘Daarmee ontloopt minister De Graaf fundamentele keuzen. Want in de praktijk weten homoseksuelen dat het telkens de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn die bij de rechter voorrang krijgen boven gelijke behandeling en non-discriminatie. Met dit standpunt laat de minister ons dus in de kou staan. De vrijheid van godsdienst is niet onbeperkt: er is een clausule ‘behoudens iedere verantwoordelijkheid voor de wet’ – een formulering die in internationale verdragen ook voorkomt, maar dan gemotiveerd: ‘ter verzekering van de onmiskenbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen’. Zo’n toevoeging zou in onze Grondwet niet misstaan. Verder pleit het COC Nederland voor het expliciet opnemen van seksuele gerichtheid in artikel 1 van de Grondwet. Daarmee krijgt die grond voor gelijke behandeling meer gewicht bij de rechter. En omdat rechters niet op basis van grondrechten oordelen, maar op basis van het burgerlijk en strafrecht, dient bijv. ook artikel 137 uit het Wetboek van Strafrecht dat over discriminatie en het zaaien van haat gaat meer gewicht te geven aan vormen van homodiscriminatie. Pas dan zijn de grondrechten van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen voldoende gewaarborgd.’

De vrijheid van meningsuiting is volgens minister De Graaf van zo groot belang, dat van partijen gevraagd mag worden elkaars standpunten te verdragen en niet bij het minste of geringste naar de rechter te stappen. Wel betekent dit dat partijen zich ook fatsoenlijk in het publieke debat dienen te uiten en gedragen.

Henk Beerten:
‘Daar heeft de minister wel een punt. Ook het COC heeft daar steeds op aangedrongen. De juichtoon in het Reformatorisch Dagblad (onder de kop ‘Afwijzen homoseksuele leefstijl toegestaan’) is dan ook misplaatst. Die leefstijl mag inderdaad afgewezen worden, maar we zijn het met de minister eens dat dit dan wel op een fatsoenlijke manier publiek gemaakt moet worden, met respect voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen. En niet in de grove onnodig kwetsende taal waarin dat nu al te vaak gebeurd.’

Zie voor meer informatie: www.ministerdegraaf.nl
De notitie Grondrechten kan gedownload worden op: www.bzk.nl

Categorie:
Jouw belangen
Tags: