Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Grote Kamermeerderheid voor lesbisch ouderschap

24 oktober 2012 -

Hoewel er pas op 30 oktober a.s. gestemd wordt, bleek dinsdagavond in de Tweede Kamer al dat er een zeer grote meerderheid is voor het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap. Ook nam de Kamer diverse verbetervoorstellen van het COC over.

Alleen ChristenUnie en SGP bleken tijdens het debat tegenstander van het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie). Volgens de SGP is het voorstel ‘niet in overeenstemming met de van God gegeven ordening in het (biologisch) gezin.’

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat lesbische moeders, net als heteroseksuele vaders, hun kind straks op het gemeentehuis kunnen erkennen. Nu moet de lesbische duomoeder nog een maandenlange, kostbare en emotioneel belastende adoptieprocedure doorlopen om de juridische band met haar kind te regelen.

Het voorstel is volgens COC-voorzitter Tanja Ineke ‘een doorbraak in de gelijkberechtiging van lesbische ouderparen en hun kinderen.’

Kamer en staatssecretaris namen tijdens het debat diverse verbetervoorstellen van het COC over, die de belangenorganisatie presenteerde in een brief aan de Kamer van 18 oktober.

Zo gaat staatssecretaris Fred Teeven – op verzoek van onder meer PvdA, VVD, GroenLinks en

D66 –  onderzoek doen naar een betere juridische regeling voor meeroudergezinnen. Daarbij wordt onder meer de mogelijkheid betrokken om meer dan twee volwassenen ouderlijk gezag te geven, zoals in Engeland al gebeurt. Veel lesbische paren voeden hun kind in praktijk op samen met de zaaddonor.

Ook zal Teeven onderzoeken of het mogelijk is om getrouwde heteroparen die gebruik maken van een zaaddonor in de gelegenheid te stellen om hun kind te laten erkennen door de biologische vader. Wanneer dit voorstel zou worden doorgevoerd, verdwijnt ook het laatste onderscheid tussen heteroseksuele en lesbische ouderparen.

Tenslotte wil de Kamer ook de duomoeder de mogelijkheid geven om naar de rechter te stappen wanneer er onenigheid ontstaat over het juridisch ouderschap. VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert diende daartoe een wijzigingsvoorstel in dat op een Kamermeerderheid kan rekenen. Volgens het huidige voorstel kan alleen de biologische vader naar de rechter stappen.

Staatssecretaris Teeven verwacht dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2013 in werking zal treden.

COC Nederland zette zich de afgelopen jaren onvermoeibaar in voor verbetering van de regelgeving voor lesbische ouderparen en hun kinderen.

zp8497586rq
Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,