Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Haagse weigerambtenaar gaat ontslag aanvechten

21 december 2011 -

Weigerambtenaar Wim Pijl, die door de gemeente Den Haag is ontslagen omdat hij geen paren van gelijk geslacht wil trouwen, heeft bij het college van B&W officieel bezwaar ingediend tegen dat besluit. Dat heeft Pijl vandaag gemeld.

De gemeente maakte begin november jl. bekend Pijl te ontslaan omdat hij in een interview in dagblad Trouw had erkend gewetensbezwaren te hebben tegen het trouwen van paren van gelijk geslacht. De SGP’er stelt dat de gemeente al lang wist dat hij er zo over dacht en hem niet nu na een interview opeens de wacht kan aanzeggen.

Die opmerking bevreemdt enigszins, want tijdens een politiek debat in de aanloop naar de raadsverkiezingen van vorig jaar liet Pijl nog weten dat hij ‘met tegenzin’ wél paren van gelijk geslacht zou trouwen. Bovendien weet Pijl ook dat de gemeente Den Haag al in 2007 besloten heeft enkel trouwambtenaren in dienst te willen hebben die alle huwelijken sluiten. Pikant is bovendien dat Pijl nog onlangs een huwelijk gesloten heeft van een paar van gelijk geslacht.

Een woordvoerder van de gemeente laat donderdag weten dat de ‘zienswijze’, zoals het bezwaar officieel heet, wordt meegenomen in het definitieve besluit over het ontslag. Dit moet binnen een paar weken worden genomen, stelt de gemeentelijke woordvoerder.

Als Den Haag volhardt in het ontslag, stapt Pijl naar de rechter om het besluit aan te vechten. Vakbond Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) steunt de SGP’er dan in de juridische weg die hij gaat bewandelen. Pijl zegt zich te beroepen op een uitspraak van toenmalig staatssecretaris Job Cohen. Deze had 10 jaar geleden tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Openstelling Burgerlijk Huwelijk toegezegd dat er ruimte zou zijn voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren, mits in elke gemeente wel huwelijken van paren van gelijk geslacht konden worden afgesloten. Strijdvraag of deze toezegging van Cohen voor toen zittende of ook voor nog te benoemen trouwambtenaren geldt.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2008 geadviseerd enkel nog trouwambtenaren te benoemen die alle huwelijken sluiten. Een Kamermeerderheid steunt dit advies, maar het kabinet legt die motie naast zich neer en heeft over deze advies gevraagd aan de Raad van State.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,