Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

In half jaar 150 keer geweld tegen homo’s

17 november 2008 -

In de eerste helft van dit jaar is bij de politie 150 keer geweld tegen homo’s gemeld. Voor alle vormen van discriminatie ging het om 1512 incidenten. Er worden tweehonderd poltieagenten opgeleid die gespecialiseerd zullen worden in de aanpak van homogeweld. Dat hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie maandag bekendgemaakt.

De departementen zijn verrast dat het in een op de tien gevallen van discriminatie om geweld tegen homo’s gaat. Dat is ‘veel hoger’’ dan uit onderzoeken naar voren is gekomen.

COC Nederland is geschrokken van de cijfers, zegt voorzitter Wouter Neerings. Hij wijst erop dat de cijfers van lang niet alle politiekorpsen even betrouwbaar zijn. Korpsen die een actief antidiscriminatiebeleid voeren, bieden het nauwkeurigste beeld op het gebied van homogeweld, zegt hij. Neerings noemt Amsterdam daarbij als voorbeeld, waar het HomoNetwerk van de politie een actieve en laagdrempelige rol speelt in het stimuleren van meldingen en het doen van aangiften. Komende donderdag wordt een Amsterdams onderzoek naar het profiel van daders van homogerelateerd geweld gepresenteerd.

De rapportage is opgesteld door het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie op basis van gegevens van de 25 regionale politiekorpsen, de spoorwegpolitie van het KLPD, de anti-discriminatiebureau’s (ADB) en het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Het is voor het eerst dat alle politiekorpsen discriminatie op dezelfde manier hebben geregistreerd. De politie krijgt daarmee ongeveer zes keer zoveel incidenten met discriminatie in beeld dan vroeger. Door de verbeterde registratie kan de politie beter optreden tegen homogeweld, stellen de ministeries.

Dat verwacht het COC ook, want registratie is geen doel op zich, maar van belang om het werk van de recherche beter te doen. ‘Uit het rapport blijkt, dat politiekorpsen die zich echt bezighouden met antidiscriminatiebeleid ook beter in staat zijn om zaken op te lossen’, zegt Neerings. ‘Korpsen die dit niet doen, blijken vaak ook geen idee te hebben waar de ontmoetingsplaatsen of de homokroegen zijn, terwijl daar het meeste homofoob geweld voorkomt’.

Uit het rapport blijkt namelijk dat de aanvallers vaak de ontmoetingsplaatsen van homo’s bewust opzoeken. Daar kan de politie nu meer aandacht aan besteden om de veiligheid daar te verhogen.

Het meeste kwam verbaal of schriftelijk geweld voor (33 procent): uitschelden, kwetsende briefjes, berichten op internet. Bij 28 procent van de incidenten was sprake van fysiek geweld, 23 procent betrof bedreiging of intimidatie en 11 procent betrof vernieling of bekladding van auto’s of huizen.

Het meest (32 procent) komt het geweld voor op straat, in de supermarkt of het openbaar vervoer. Daarnaast vindt het geweld plaats in de directe woonomgeving van de slachtoffers (26 procent) en op homo-ontmoetingsplaatsen of in homo-café’s (23 procent).

De slachtoffers zijn voor het overgrote deel (89 procent) mannen, de daders meestal jongeren. In 86 procent van de gevallen zijn autochtone Nederlanders de daders of is geen dader benoemd. In 14 procent van de gevallen is de dader allochtoon.

Overigens blijken lang niet alle incidenten te worden gemeld bij de politie. Zo kwamen in de eerste helft van dit jaar 94 meldingen van homofoob geweld binnen bij de anti-discriminatiebureaus (ADB). Daarvan bleken slechts 27 ook bekend bij de politie.

De verbeterde registratie is een onderdeel van het versterken van het anti-discriminatiebeleid bij justitie en politie. Sinds kort kent elk parket een regionaal discriminatieoverleg (RDO). Een officier van justitie die zich specifiek met discriminatiezaken bezighoudt voert daarin regelmatig overleg met politie en ADB’s. Meldingen en aangiften van discriminatie moeten ook altijd door de politie aan deze officier gemeld worden.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , ,