Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Instrumentenbox seksuele en genderdiversiteit voor LHBT’s met een verstandelijke beperking

18 september 2015 -

Op 17 september was het zover: de presentatie van de digitale instrumentenbox Begeleiding zonder Stempel. In de box zijn tools te vinden ter ondersteuning van LHBT-cliënten met een verstandelijke beperking. De digitale instrumentenbox werd ontwikkeld binnen het project Begeleiding zonder Stempel – een samenwerkingsverband van de belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking LFB, Vilans en het COC.

25 mensen van verschillende zorgorganisaties kwamen voor deze lancering bij elkaar om meer te horen over de instrumentenbox en het ambassadeurschap van de box.

Instrumentenbox Begeleiding zonder Stempel

In de box vind je een overzicht van (bestaande) instrumenten die begeleiders kunnen gebruiken bij het bespreekbaar maken en ondersteunen/begeleiden van cliënten in de bewustwording van (hun) mogelijke seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Instrumentenbox Begeleiding Zonder Stempel - toelichting

De instrumentenbox is HIER gratis te downloaden.

Taboe in gehandicaptenzorg

Volgens de zorgprofessionals die bij de lancering aanwezig waren kan de instrumentenbox goed bijdragen aan het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit. Bij de discussie bleek dat er op dat vlak nog een lange weg te gaan is. Het onderwerp seksualiteit is vaak nog een lastig onderwerp, laat staan LHBT-gevoelens. Er hangt een taboesfeer omheen.

Ambassadeurschap

Tijdens de bijeenkomst werd ook het ambassadeurschap besproken. We zochten vijf ambassadeursduo’s van een begeleider en cliënt die de instrumentenbox gaan promoten binnen de eigen organisatie. De aanwezigen dachten mee over de invulling van het ambassadeurschap.

Aan het eind van de middag hadden vijf ambassadeursduo’s zich aangemeld. De komende tijd volgen we hen in hun campagne.

Bespreekbaar maken

Er is nog een lange weg te gaan, maar we hopen dat we door dit soort bijeenkomsten, instrumenten en initiatieven samen een olievlek vormen die zich langzaam uitbreidt.

[Bron/Illustratie: ZonderStempel.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , , , , ,