Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Jeugdsector helpt LHBTi-jongeren onvoldoende

27 november 2014 -

Dat concluderen Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut in een nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de aandacht in de jeugdsector voor jongeren die lesbisch, homo, bi of transgender zijn en jongeren met een intersekse conditie (LHBTi-jongeren).

Uit het nieuwe onderzoek Jong en Anders blijkt dat bijna de helft van de professionals die met jongeren werken niet of nauwelijks ziet dat LHBT-jongeren worstelen met hun gevoelens. Verder blijkt dat ze deze groep jongeren niet herkennen, dat ze niet met hen praten over hun gevoelens en hen geen hulp kunnen bieden. Deze professionals schrikken voor het onderwerp terug en vinden het lastig om jongeren te begeleiden bij hun coming out.

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) concluderen op grond daarvan dat er kennis ontbreekt in de jeugdsector, en dat LHBTi-jongeren – die het al moeilijk hebben – nog te vaak geen hulp krijgen.

LHBTi-jongeren? Die komen niet bij ons

Professionals hebben deze jongeren te weinig in beeld. Zij zijn vaak lastig te herkennen, omdat één op de vier jongens en één op de acht meisjes hun gevoelens verbergen. Ze spannen zich in om niet als lesbo, homo of bi herkend te worden en hun worsteling wordt door 41 procent van de werkers niet herkend. 64 procent weet niet hoe je transgendergevoelens signaleert en jongeren met een intersekse conditie worden door geen van de professionals herkend. Eén van hen concludeert dan ook dat het ‘onmogelijk is om iets te herkennen waar je niet bekend mee bent’.

Professionals vinden LHBT-zijn te ‘gewoon’ om te bespreken

Een niet-heteroseksuele voorkeur is voor de meerderheid van de professionals geen taboe maar juist heel ‘gewoon’. Dat klinkt als goed nieuws, maar veel professionals laten het onderwerp daarom links liggen. Zij denken dat het beter is om niet over het thema te praten om het zo ‘niet meer bijzonder te maken dan het is’. Voor jongeren zelf is het juist wel bijzonder om te ontdekken dat ze lesbische, homo- of bi-gevoelens hebben. Zij lopen meestal enkele jaren met deze gevoelens rond voordat ze er met iemand over durven praten. Professionals zijn daarnaast bang om jongeren in verlegenheid te brengen als ze vermoedens uitspreken, omdat er een kans is dat ze het verkeerd hebben. Tenslotte vinden ze het lastig hoe zo’n gesprek aan te pakken.

LHBT-gevoelens worden los gezien van andere vragen en problemen

De professionals brengen LHBT-zijn van jongeren niet snel in verband met de vragen en problemen die zij hebben: ‘het moet relevant zijn, ik maak het bespreekbaar als het verband heeft met de problematiek waarvoor ik in contact ben met de jongere’. Onderzoek laat echter zien dat LHBT-jongeren vaak tot heel vaak last hebben van depressieve klachten, zelfmoordgedachten hebben en zelfmoordpogingen doen: de helft van de lesbische, homo- en bi-jongeren denkt wel eens aan zelfmoord en 12 procent heeft een poging gedaan.

Transgenderjongeren nog minder in beeld dan LHB-jongeren

De manier waarop professionals omgaan met seksuele voorkeur verschilt enorm van hoe zij omgaan met genderidentiteit – transgender zijn. Ze praten vaker over seksuele voorkeur, zowel met individuele jongeren als in groepen. Met name de professionals die zelf LHB zijn, zeggen significant vaker dat zij het onderwerp bespreken en vaker met jongeren aan specifieke LHB-doelstellingen werken. Voor transgenderjongeren geldt dit niet: professionals die zelf lesbisch, homo of bi zijn, bieden even vaak geen hulp aan transgenderjongeren als de groep professionals die zichzelf als niet-LHBT beschouwt.

Meerderheid professionals wil meer leren over LHBTi-jongeren

80 procent van de professionals heeft in hun opleiding niets of weinig geleerd over het omgaan met jongeren die lesbisch, homo of bi zijn en 90 procent leerde niks over transgenderjongeren. Dat minder dan de helft van de professionals beperkt LHBTi-gevoelens herkent, over het onderwerp praat en jongeren helpt, is dus verklaarbaar. 81 procent van hen wil dan ook meer leren, onder meer over wat transgender zijn inhoudt en wat het betekent om een intersekse conditie te hebben. Ook willen ze leren hoe ze jongeren zelf vaardiger kunnen maken in het praten over LHBTi-zijn in hun eigen netwerk.

Zie HIER het volledige Movisie/NJi-onderzoeksrapport ‘Jong en Anders’.

[Bron: Movisie – Foto Jongeren: Iedereenisanders.nl]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , ,