Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Joop Wijn eerste openlijk homoseksuele minister

5 juli 2006 -

Met de benoeming van Joop Wijn tot minister van Economische Zaken heeft Nederland voor het eerst een openlijk homoseksuele minister. Het COC is hierover verheugd. ‘Dit is een stimulans voor andere homoseksuelen en lesbische vrouwen op hoge posities om openlijk te zijn over hun geaardheid’, zegt Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland.

Balkenende 3 bevat een onverwachte primeur: de eerste openlijk homoseksuele minister.

Joop Wijn

mocht zich als staatssecretaris voor Internationale Handel al in het buitenland minister noemen, maar als minister van Economische Zaken is hij het nu ook echt.

Frank van Dalen: ‘Te vaak zien we dat homo’s en lesbo’s op hoge posities terughoudend zijn om al te openlijk te zijn. Ze hoeven er niet mee te koketteren, maar geheimhouding is een ander uiterste. Ze kunnen een rolmodel vervullen door te laten zien dat het voor het functioneren niet uitmaakt of je homo of hetero bent. Dat helpt de acceptatie en dat is broodnodig want er leven nog teveel vooroordelen en stereotypen over homoseksualiteit’.

Glazen plafond

Er zijn sinds begin jaren ’80 wel de nodige openlijk homoseksuele volksvertegenwoordigers – met Coos Huijsen begin jaren ’70 als vroege voorloper en Evelien Eshuis als eerste lesbisch Kamerlid – en raadsleden. En zeker een half dozijn burgemeesters en zelfs twee van de elf Commissarissen van de Koningin zijn openlijk homo.

‘En dan is er natuurlijk ‘onderkoning’ Herman Tjeenk Willink. Maar wat toch wel opvalt in een land waar de homo-emancipatie zo ver gevorderd is, is dat er voor veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen nog wel een ‘glazen plafond’ lijkt te bestaan als het gaat om de uitvoerende macht’, zegt COC-voorzitter Frank van Dalen.

‘Het aantal openlijk homoseksuele wethouders en gedeputeerden is nog altijd laag en landelijk waren er tot nu toe maar een paar staatssecretarissen die openlijk homoseksueel zijn. De benoeming van Joop Wijn tot minister doorbreekt dat en daarmee is weer een voorbeeld gesteld dat het voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen mogelijk is een normale politieke carrière in het openbaar bestuur te hebben’.

CDA

‘Wat ook wel opvalt is dat de eerste openlijk homoseksuele minister van CDA-huize is. Het CDA heeft in Gerda Verburg, Wim van de Camp en Ger Koopmans ook drie openlijk homoseksuele Kamerleden. Dat is meer dan welke partij op dit moment in de Kamer dan ook, terwijl het CDA zeker geen kampioen is als het gaat om het bevorderen van homo-emancipatiebeleid. Dat zo’n partij een openlijk homoseksuele politicus als minister voordraagt, is dan ook van mooie symbolische waarde’, stelt COC-voorzitter Van Dalen vast.

Ien Dales

Joop Wijn is niet de eerste homoseksuele minister. Maar wel de eerste die daar in functie openlijk voor uitkomt. De seksuele voorkeur van bijvoorbeeld Ien Dales, minister van Binnenlandse Zaken in het derde kabinet-Lubbers (1989-1994), was een publiek geheim dat pas werd ‘onthuld’ toen zij door toenmalig premier Ruud Lubbers in een toespraak na haar overlijden in 1994 werd ‘geout’.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: