Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamer: meemoeder lesbisch paar juridisch erkennen

22 januari 2007 -

De Tweede Kamer heeft vandaag na een intensieve lobby van het COC Nederland met een ruime meerderheid ingestemd met een motie van D66, GroenLinks en VVD om lesbische meemoeders juridisch te beschermen.

Beide ouders van lesbische paren met kinderen moeten dezelfde juridische rechten krijgen als een heteropaar. Nu is alleen de biologische moeder bij de geboorte van het kind juridisch als ouder erkend.

In de motie, die met een ruime tweederde meerderheid is aangenomen, wordt minister Verdonk gevraagd de erkenning en het ouderschap van rechtswege voor lesbische ouderparen daadwerkelijk te regelen in het wetsvoorstel over adoptie en ouderschap door homo- en lesbische paren dat de minister al in voorbereiding heeft. Hiermee wordt de positie van kinderen van een lesbisch stel gelijkgesteld aan de positie van kinderen van heteroseksuelen.

Al in 2000 vroeg een Kamermeerderheid die posities gelijk te stellen. ‘De ministers van Justitie, van Christen-Democratische huize, hebben dat tot nu toe altijd tegengehouden’, licht COC-voorzitter Frank van Dalen toe. ‘Door de wisselingen van portefeuilles tussen Hirsch Ballin en Verdonk is er ruimte ontstaan. We roepen Verdonk op dit snel te regelen voordat het nieuwe kabinet met twee confessionele partijen aantreedt’.

Bij heteroseksuelen was het ouderschap juridisch al geregeld, ook wanneer de echtgenoot niet de biologische vader is. Als een kind bij een heterostel via kunstmatige inseminatie (KI) of met behulp van een zaaddonor geboren wordt, krijgen beide ouders van rechtswege het ouderschap. Ook wanneer het heterostel niet getrouwd is, is het ouderschap eenvoudig te regelen.

Maar bij lesbische stellen kan de sociale moeder het ouderschap alleen verkrijgen middels een adoptieprocedure. ‘De procedure duurt minimaal een half jaar, kost zeker 1000 euro per kind en is emotioneel belastend’, aldus Van Dalen. ‘Als de biologische moeder in de tussentijd iets overkomt, dan zijn de kinderen wees en is de meemoeder rechteloos’.

COC Nederland is blij dat de PvdA en de SP zich aan hun verkiezingsbelofte hebben gehouden door de motie, die werd ingediend door de Kamerleden Alexander Pechtold en Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GroenLinks) en Fred Teeven (VVD}, te steunen.

In de aanloop van de verkiezingen tekende PvdA-leider Wouter Bos met COC-voorzitter Frank van Dalen een _Contract met de Roze Kiezer_. ‘In het contract staat letterlijk dat kinderen uit het huwelijk van een lesbisch stel worden gelijkgesteld aan de positie van kinderen uit een heterohuwelijk’, aldus Van Dalen. ‘De SP liet tijdens de verkiezingscampagne in onze GayVote-enquête weten voor juridische bescherming te zijn’.

‘Het is ontzettend goed dat dit nu eindelijk geregeld wordt’, aldus D66-homo-woordvoerder

Boris van der Ham

.

‘Het doet me goed dat de Kamer zich nu met een overweldigende meerderheid heeft uitgesproken tegen deze rechtsongelijkheid. Met name omdat dit soort progressieve agendapunten, na aantreden van het nieuwe conservatieve kabinet, de komende jaren waarschijnlijk niet meer kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer’, aldus Van der Ham.

Van der Ham zegt vooral blij te zijn met de steun voor het D66-voorstel omdat de duizenden kinderen die opgroeien bij lesbische ouders nu in de toekomst juridisch beter beschermd zijn.

De motie werd ook gesteund door de PVV en de Partij voor de Dieren. CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Zie voor meer informatie ons dossier Politieke Lobby.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: