Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamerdebat Iraakse LHBT-asielzoekers krijgt vervolg

20 maart 2012 -

Woensdag 21 maart werd in de Tweede Kamer gedebateerd over het asielbeleid van minister Leers. De CDA-minister deed toezeggingen over de positie van Iraakse lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers, maar wilde nog niet overgaan tot een uitzetmoratorium voor deze groep. Daarom zal D66 daarover volgende week in een vervolgdebat een motie indienen.

De hele oppositie – inclusief ChristenUnie en SGP – stelde minister Leers kritische vragen over de positie van Iraakse LHBT-asielzoekers.

Minister Leers deed in het debat over de positie van Iraakse LHBT-asielzoekers een aantal toezeggingen. Zo komt er vóór de zomer een thematisch ambtsbericht over LHBT’s in Irak. Als daaruit blijkt dat er sprake is van een systematische vervolging van LHBT’s in Irak, dan is de minister in beginsel bereid de bescherming van deze groep asielzoekers te verhogen tot een categorie vergelijkbaar met die van LHBT-asielzoekers uit Iran. Precies de bescherming waar het COC op aandringt voor Iraakse LHBT-asielzoekers.

Verder beloofde de minister dat hij tot de zomer als er uitzettingen van Iraakse LHBT’s aan de orde zijn, deze gevallen individueel nauwkeurig zal bekijken. Daarmee zat de minister op de lijn van de VVD. Ook die partij was kritisch, maar wil individuele toetsing van de asielzoekers behouden.

D66-Kamerlid Schouw – die duidelijk het voortouw in het debat nam – drong echter aan op een uitzetmoratorium voor alle Iraakse LHBT-asielzoekers totdat het thematische ambtsbericht in mei of juni klaar is. D66 kreeg daarvoor steun van ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP.

Vandaar dat D66 een vervolgdebat heeft aangevraagd om een motie in te dienen waarin minister Leers gevraagd wordt een moratorium op de uitzetting van alle Iraakse LHBT-asielzoekers in te stellen. Dat debat en de stemming over de motie is volgende week.

Zie ook:

Bescherming LHBT-asielzoekers uit Irak blijft onvoldoende

Oppositie: Zet homoasielzoeker uit Irak niet uit

COC: Geen homoseksuele asielzoekers terugsturen naar Irak

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,