Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamer debatteert over lesbisch ouderschap

18 oktober 2012 -

De Tweede Kamer debatteert op dinsdagavond 23 oktober 2012 over het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap van staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie). Het COC pleit al lang voor een dergelijk wetsvoorstel en spreekt van een ‘doorbraak’. Wel doet de belangenorganisatie nog enkele verbetervoorstellen en pleit ze voor een regeling voor meeroudergezinnen.

‘Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen lesbische moeders, net als heteroseksuele vaders, hun kind straks gewoon op het gemeentehuis erkennen. Dat is een doorbraak in de gelijkberechtiging van lesbische ouderparen en hun kinderen,’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het wetsvoorstel.

Op dit moment moet een lesbische duomoeder het kind van haar vrouwelijke partner nog adopteren bij de rechter; een lange, kostbare en emotioneel belastende procedure. Een heteroseksuele man kan het kind van zijn vrouwelijke partner erkennen op het gemeentehuis of krijgt het ouderschap van rechtswege wanneer hij met de moeder getrouwd is, ook wanneer (zoals bij lesbische paren) gebruik wordt gemaakt van een zaaddonor.

Volgens het COC zullen jaarlijks minimaal twee- tot vierhonderd lesbische ouderparen van de nieuwe regeling gebruik gaan maken.

Verbetervoorstellen
In een brief aan de Tweede Kamer doet het COC enkele verbetervoorstellen bij het wetsvoorstel. Zo krijgt de duomoeder van een lesbisch echtpaar volgens het wetsvoorstel alleen ouderschap van rechtswege wanneer gebruik wordt gemaakt van een anonieme zaaddonor. De heteroseksuele vader krijgt altijd ouderschap van rechtswege als hij getrouwd is met de moeder. Het COC pleit voor gelijke behandeling.

Ook vindt de belangenorganisatie dat duomoeders naar de rechter moeten kunnen stappen wanneer er onenigheid bestaat over de vraag wie het kind mag erkennen. Het huidige wetsvoorstel biedt die mogelijkheid alleen aan de biologische vader.

Meeroudergezinnen
In de

brief pleit het COC verder voor een wettelijke regeling voor meeroudergezinnen. Nu de regels voor homo- en heteroseksueel ouderschap door het huidige wetsvoorstel vrijwel gelijk worden gesteld, vindt de belangenorganisatie dat het tijd is voor een volgende stap in de modernisering van het familierecht.

‘In de praktijk groeien steeds meer kinderen op in meeroudergezinnen,’ aldus COC-voorzitter Ineke. ‘Ook deze kinderen verdienen een optimale wettelijke bescherming van hun band met alle betrokken volwassenen.‘

Volgens het COC vormen steeds meer lesbische moeders een meeroudergezin met een homoseksuele zaaddonor, maar zijn er ook veel heteroseksuele ouderparen waarbij een nieuwe partner na echtscheiding een belangrijke rol speelt bij de opvoeding van kinderen.

Het wetsvoorstel dat de Kamer dinsdagavond bespreekt, is één van de onderdelen van COC’s Roze Stembusakkoord 2012. Daarin beloven 9 politieke partijen langslepende kwesties op het gebied van LHBT-emancipatie vóór 3 september 2013 te regelen. D66-leider Pechtold diende al in 2007 een breed gesteunde motie in waarin hij vroeg om een betere regeling van het lesbisch ouderschap.

TWEEDE KAMER – PLENAIR DEBAT

Wijziging Boek 1 BW i.v.m. juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33 032)

Datum: dinsdag 23 oktober 2012 – vanaf 19.15 uur
Locatie: Tweede Kamer – plenaire zaal, Den Haag

Het debat kan live gevolgd worden via LIVESTREAM.

Inbreng COC t.b.v. plenaire behandeling wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap [PDF]

[Bron: COC NL – Foto: JvL]

zp8497586rq
Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, ,