Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamermeerderheid tegen weigerambtenaren

31 maart 2007 -

Een ruime kamermeerderheid heeft zich uitgesproken tegen weigerambtenaren. Tijdens een manifestatie bij het homomonument in Amsterdam hebben vijf partijen waaronder regeringspartij PvdA een convenant getekend met COC Nederland.

Hierin is vastgelegd dat er geen wettelijke erkenning van gewetensbezwarende ambtenaren komt en dat er initiatieven worden ondernomen dat op termijn alle ambtenaren alle huwelijke zullen sluiten.

Naast COC-voorzitter Frank van Dalen zetten Michiel van Hulten (PvdA), Anouschka van Miltenburg (VVD), Boris van der Ham (D66), Anja Meulenbelt (SP) en Mathieu Heemelaar (GroenLinks) die Femke Halsema verving hun handtekening onder het convenant – zie voor de tekst onder aan dit bericht_. De partijen zijn samen goed voor een ruime kamermeerderheid van 89 zetels.

Zeker 300 mensen waren aanwezig bij de manifestatie die de homobelangenvereniging precies zes jaar na de openstelling van het burgerlijk huwelijk organiseerde. COC-voorzitter Frank van Dalen maakte de definitieve resultaten van de grootschalige inventarisatie bekend.

Uit onderzoek onder alle 443 gemeenten is gebleken dat er nog 94 weigerambtenaren werkzaam zijn in 54 gemeenten. In zeven gemeenten zijn na de openstelling van het huwelijk in 2001 nieuwe weigerambtenaren in dienst gekomen. Het gaat om de gemeenten Barneveld, Korendijk, Reeuwijk, Rijssen-Holten, Staphorst, Neerijnen en Reimerswaal.

In 65 gemeenten is door de gemeenteraad of het College van B&W het besluit genomen dat zij alleen trouwambtenaren benoemen die alle huwelijken sluiten. Dat betekent dat bij zes van de zeven gemeenten gewetensbezwaarden nog steeds kunnen solliciteren voor de functie van trouwambtenaar. Daarnaast hebben lokale politieke partijen zich nog niet helder uitgesproken tegen het in dienst nemen van weigerambtenaren.
Kamermeerderheid tegen weigerambtenaren
_Boris van der Ham tekent convenant_

Van Dalen stelde nadrukkelijk dat het niet gaat om de gewetensbezwaarde ambtenaren zelf. ‘Iedereen mag zijn eigen mening hebben, ook als die mening tegen een huwelijk tussen twee homo’s of lesbo’s is. Maar draag die last zelf en wentel die niet af op een collega of de maatschappij. Een vegetariër gaat ook niet in een slagerij werken. De scheiding van kerk en staat is nog steeds een goed idee: voor de huwelijksakte ga je naar de gemeente en voor de inzegening naar de kerk of moskee’.

Dat na zes jaar nog zo veel gemeenten weigerambtenaren in dienst hebben en nemen, was voor de aanwezige politieke partijen reden om een convenant te sluiten met COC Nederland.

Meulenbelt stelde dat er maar één huwelijk is voor alle paren dus moeten ambtenaren van de burgerlijke stand de wet uitvoeren en geen onderscheid te maken. PvdA-voorzitter Van Hulten sloot zich daarbij aan en stelde: ‘En daarom zal ook de PvdA ervoor zorgen dat er geen wettelijke regeling komt om de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren in de wet vast te leggen’. Daarnaast deed hij een oproep aan alle lokale PvdA-afdelinen om moties in te dienen om geen weigerambtenaren meer in dienst te nemen.

Zie voor meer informatie:

Inventarisatie Gemeentelijk Trouwbeleid
Homohuwelijk-dossier

CONVENANT WEIGERAMBTENAREN

_ALLE HUWELIJKEN, ALLE TROUWAMBTENAREN, ALLE GEMEENTEN_

_Er is Nederland sinds 1 april 2001 één huwelijk voor alle paren ongeacht het geslacht van de partners.

_De wetgever heeft daarmee een krachtig maatschappelijk signaal van gelijkberechtiging en gelijkwaardigheid voor alle homoseksuele mannen en lesbische vrouwen gegeven._

_Dat signaal bevordert het zelfbewustzijn van homoseksuele en lesbische jongeren in ons land en heeft wereldwijd homoseksuelen geïnspireerd dezelfde gelijkberechtiging na te streven._

_Daar mogen we allemaal trots op zijn, maar dat betekent ook dat we die gelijkberechtiging en gelijkwaardigheid hoog moeten houden._

_Dat betekent dat in de toekomst in alle gemeenten alle trouwambtenaren alle huwelijken bereid zijn te sluiten._

Daarom verklaren de ondertekenaars van dit convenant namens hun partij dat zij:

_- geen steun zullen geven aan een wettelijke vorm van erkenning van gewetensbezwaren van trouwambtenaren;_

_- initiatieven zullen nemen die er toe leiden dat op termijn alle ambtenaren van de burgerlijke stand bereid zijn huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten;_

_- ervoor waken dat gemeenten die kiezen om enkel nog trouwambtenaren aan te nemen die alle huwelijken willen sluiten daarin vrij zijn en blijven._

Ondertekenaars

– _van links naar rechts op de foto_:
– PvdA – Michiel van Hulten, partijvoorzitter
– VVD – Anouschka van Miltenburg, Tweede Kamerlid
– COC Nederland – Frank van Dalen, voorzitter
– D66 – Boris van der Ham, Tweede Kamerlid
– SP – Anja Meulenbelt, Eerste Kamerlid
– GroenLinks – Mathieu Heemelaar – namens Femke Halsema, voorzitter Tweede Kamerfractie

Zie verder ons dossier Homohuwelijk

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , ,