Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamermeerderheid wil meer homorechten

14 november 2006 -

Dat blijkt uit de rondgang die de Gay Krant maakte langs de gevestigde partijen. Het resultaat daarvan staat in de Gay Krant-verkiezingsspecial die deze week uitkomt en aangeboden werd aan scheidend D66-politicus Boris Dittrich, die daarbij een negatief stemadvies gaf: stem niet op de ChristenUnie!

Het opengestelde huwelijk zal – ook als na de verkiezing de Staphorster variant gaat regeren – niet worden teruggedraaid, nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand mogen geen huwelijken weigeren en lesbische vrouwen moeten altijd in aanmerking kunnen komen voor KI. Alle partijen, ook het CDA, vinden dat leden van kabinet in het buitenland het Nederlandse homobeleid moeten uitdragen.

Dat zijn enkele feiten die gepubliceerd zijn in de verkiezingsspecial van de Gay Krant die donderdag 16 november uitkomt.

In perscentrum Nieuwspoort waren bij de presentatie van het rapport en de verkiezingsspecial van Gay Krant de openlijke holebi-politici Gerda Verburg (CDA), Boris van der Ham (D66), Krista van Velzen (SP), Mark Harbers (VVD), Martin van Haeften (PvdA) en Mathieu Heemelaar (GroenLinks) aanwezig.

De verkiezingsspecial van de Gay Krant werd aangeboden aan scheidend D66-politicus Boris Dittrich.

Dittrich greep deze gelegenheid aan om een negatief stemadvies gegeven. ‘Ook al vind je André Rouvoet een aardige man, stem niet op de ChristenUnie’. Dittrich vreest namelijk dat wanneer deze christelijke partij regeringsmacht krijgt, er getornd zal worden aan verworven rechten zoals homo-emancipatie, abortus en euthanasie.

Het verheugt Dittrich dat alle partijen die in het rapport van de Gay Krant aan het woord komen zich willen inzetten voor de benarde situatie van homo’s in enkele andere landen. ‘Ik hoop dat alle hier aanwezige kandidaten zich sterk willen maken voor homo’s in Irak waar op dit moment doodseskaders door de straten trekken om homo’s op te pakken’, zo hield hij hen voor.

De Gay Krant vroeg alle politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten naar hun standpunt op een twintigtal issues. Hieronder in vogelvlucht de uitkomsten van dit onderzoek.

Het voor homo- en lesbienneparen opengestelde burgerlijk huwelijk is veilig; welke combinatie ook gaat regeren na de verkiezingen, aan het huwelijk wordt niet meer getornd. Zelfs het CDA zegt in de Gay Krant – bij monde van vice-fractievoorzitter Gerda Verburg – dat het burgerlijk huwelijk open blijft. ‘Het opengestelde huwelijk gaan wij niet terugdraaien. Dat is een hard punt, geloof me’, aldus Verburg in de nieuwe Gay Krant. Ze benadrukt dat er de afgelopen jaren een omslag in het denken over homoseksualiteit in de fractie heeft plaatsgevonden. Als voorbeeld noemt Verburg het stemgedrag van de CDA-fractie die in 2005 unaniem voor het wetsvoorstel stemde om adoptie van kinderen uit het buitenland door homoseksuelen mogelijk te maken.

Uit de beantwoording blijkt dat voorrang geven in de Grondwet aan het grondrecht ‘verbod op discriminatie’ boven het grondrecht ‘vrijheid van godsdienst’ geen meerderheid krijgt. Alleen VVD, D66 en Lijst Vijf Fortuyn zijn er voorstander van.

Alle politieke partijen (uitgezonderd de christelijke partijen) vinden dat een ambtenaar van de burgerlijke stand geen huwelijken tussen lesbische of homoparen mag weigeren. De meeste partijen staan op het standpunt dat dit moet gaan gelden voor nieuw te benoemen ambtenaren.

Een meerderheid vindt bovendien dat er actie ondernomen moet worden om ons opengestelde huwelijk in het buitenland erkend te krijgen.
Er is eveneens een meerderheid te vinden voor de gedachte dat landen die nieuw tot de Europese Unie toetreden homorechten moeten accepteren en hun wetgeving daarop moeten aanpassen.

Alle partijen (óók de christelijke) vinden dat er aandacht moet zijn voor de moeilijke situatie waarin homoseksuele ouderen zich vaak bevinden.

Er is bij de partijen veel begrip voor asielzoekers die bij aankomst in ons land hun geaardheid verzwijgen. Een meerderheid vindt dat dit geen gevolgen mag hebben voor de verdere asielprocedure.

Lesbische vrouwen moeten op verzoek altijd in aanmerking kunnen komen voor KI, vindt de overgrote meerderheid van de politieke partijen. Alleen christelijk rechts is het daarmee oneens.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , ,