Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kinderen hebben vaker meer ouders – regel dat!

25 juli 2015 -

Het meeroudergezin loopt tegen wettelijke hindernissen op. Hoog tijd voor verandering, schrijven Tanja Ineke en Philip Tijsma van het COC in een opinieartikel dat vandaag in Trouw gepubliceerd wordt.

Kinderen hebben vaker meer ouders – regel dat!

“Wat jammer dat je nu geen kinderen krijgt, en wij geen kleinkinderen.” Dat is vaak de eerste, teleurgestelde reactie van ouders als hun zoon of dochter uit de kast komt. Die veronderstelling klopt echter niet meer, want steeds meer homo’s en lesbiennes krijgen tegenwoordig wél kinderen.

Het aantal ‘roze’ gezinnen met kinderen groeit. Alomvattend onderzoek ontbreekt, maar cijfers die wel beschikbaar zijn laten een duidelijke opwaartse trend zien: in 2001 adopteerden 58 duomoeders volgens het CBS het kind van hun vrouwelijke partner, in 2011 waren dat er al 351.

Het COC heeft de afgelopen 15 jaar hard gevochten om de wet in overeenstemming te brengen met deze maatschappelijke werkelijkheid. Zo verdween in 2009 het verbod voor homo- en lesbische paren om een buitenlands kind te adopteren. En dankzij de wet lesbisch ouderschap kan een niet-biologische moeder het kind van haar vrouwelijke partner sinds 2014 net zo makkelijk erkennen als een niet-biologische vader: op het gemeentehuis in plaats van via een lange, dure en ingewikkelde adoptieprocedure.

Deze wetten hebben het leven voor lesbische, homoseksuele en biseksuele ouders aanzienlijk vereenvoudigd, maar de maatschappelijke ontwikkelingen hebben intussen niet stil gestaan. Steeds meer lesbiennes, homo’s en bi’s kiezen er voor om hun kinderen op te voeden met méér dan twee volwassenen. De biologische vader waarmee een lesbisch koppel een kind krijgt, vervult dan bijvoorbeeld een volwaardige ouderrol. Alleenstaande (lesbische of heteroseksuele) vrouwen voeden een kind op met een homopaar. En er zijn homo- en lesbische koppels die bij de opvoeding van hun kinderen alle vier een gelijkwaardige rol vervullen.

Gegevens van Stichting Meer dan Gewenst zijn wat dat betreft veelzeggend. Deze club, die bijeenkomsten organiseert voor met name homo-, lesbische en biseksuele wensouders, had vijf jaar geleden zo’n drie ontmoetingsavonden per jaar. De bezoekers waren vooral lesbische paren met een kinderwens, in totaal zo’n negentig mensen. Inmiddels zijn het tien bijeenkomsten per jaar waar bijna 700 mensen op af komen: paren van gelijk geslacht en alleenstaande hetero’s, lesbiennes, homo’s en bi’s. Volgens Meer dan Gewenst gaat het vaak om mensen die een kind met meer dan twee ouders willen opvoeden.

Wat het COC betreft is het hoog tijd om deze vormen van meerouderschap juridisch goed te regelen, want nu mag een kind volgens de wet maar twee ouders hebben.

Langs de douane

Bij de regeling van meerouderschap staat het belang van het kind voorop. Talloze onderzoeken uit binnen- en buitenland tonen aan dat het voor de ontwikkeling van kinderen niet uitmaakt wat het geslacht of de seksuele voorkeur van hun ouders is; bepalend zijn de opvoedingskwaliteiten van de betrokken volwassenen. Uit recent onderzoek blijkt dat een wettelijke regeling van meerouderschap óók in hoge mate kan bijdragen aan het belang van het kind. Kinderen hebben er baat bij als de feitelijke situatie waarin ze opgroeien juridisch goed geregeld is. Dat laatste is nu vaak niet het geval.

Neem bijvoorbeeld het meeroudergezin van Petra, Jantien, Erik, Pedro en hun zoons Manuel (6) en Peter (8). Hun kinderen zijn vier dagen bij de moeders, één dag bij de vaders en in de weekends trekken de ouders samen op. Volgens de wet zijn alleen Petra en Jantien de ouders.

Afgelopen zomer gingen Erik en Pedro met de kinderen op vakantie naar Italië. Bij de douane hielden ze hun adem in. Ze hadden immers geen enkel officieel document waarin staat dat zij de ouders zijn. Gelukkig werden ze niet aangehouden bij de grens en ging alles verder goed. Voor de zekerheid hielden ze de hele vakantie een brief met een verklaring van de moeders op zak.

Of neem Arjen, Liang, Anne, Tamar en hun tweeling Rogier en Jessica van vijf. Bij hen is de zorg voor de kinderen precies gelijk verdeeld, maar volgens de wet zijn alleen Arjen en Tamar de ouders. Als de kinderen naar de dokter moeten, gaat Liang – zelf arts – altijd mee. Bij een levensbedreigende situatie heeft hij echter niets te zeggen, want officieel is hij geen ouder. Bij elk briefje van school, het openen van een spaarrekening en allerlei andere officiële handelingen rond de kinderen speelt dezelfde vraag: mogen Anne en Liang wel tekenen? Het officiële antwoord is klip en klaar: nee!

Tenslotte Sabine, Els en Arnoud. Zij voeden hun kinderen Reinier (11) en Lisa (8) samen op, maar alleen Sabine en Els zijn officieel ouder. Als Arnoud wil dat zijn kinderen van hem erven, moet hij eerst een testament opstellen. En dan nog gaat er van elke 1000 euro 300 euro naar de belastingdienst. Als het zijn ‘officiële’ kinderen waren, was dat maar 100 euro, de belastingvrije voet nog niet eens meegerekend.

Geen erkenning

Kortom, het gebrek aan een goede wettelijke regeling leidt tot dagelijkse problemen en onrechtvaardige situaties voor meeroudergezinnen. Maar het grootste pijnpunt, zo vinden zowel de kinderen als hun ouders, is het gebrek aan erkenning. Want hoewel de betrokkenen elkaar allemaal beschouwen als ouder en kind, ontkent de wet dat glashard.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste deelnemers aan een recent onderzoek van de regering naar meerouderschap, vinden dat het ouderlijk gezag moet worden toegekend aan alle ouders die het kind daadwerkelijk opvoeden.

Mede op aandringen van het COC buigt de Staatscomissie Herijking Ouderschap zich nu over deze kwestie. Ons advies aan die commissie is: regel meerouderschap zo snel mogelijk. De Canadese provincie British Columbia kan daarbij als voorbeeld dienen, want daar is meerouderschap al sinds 2014 geregeld.

Zijn er ook nog nadelen aan meerouderschap? Toen de Peter, de 8-jarige zoon van Petra, Jantien, Erik en Pedro, onlangs die vraag kreeg, moest hij daar even goed over nadenken. ‘Ja,’ was zijn antwoord. ‘Mijn vriendjes zijn jaloers dat ik vier ouders heb en zij maar twee.‘

Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland

Philip Tijsma, voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek

In verband met de privacy zijn de namen van ouders en kinderen in dit artikel gefingeerd.

[Bron: COC NL/Trouw – Foto: Janus van den Eijnden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , , , ,