Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kinderrechtentop ook over en met LHBTI-jongeren

20 november 2014 -

Op donderdag 20 november organiseert UNICEF in Leiden de Kinderrechtentop. Daarbij zal ook gepraat worden over de rechten van LHBTI*-jongeren, die zelf ook deelnemen aan de top. COC Nederland is betrokken bij de Kinderrechtentop door het organiseren van de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten. Prinses Beatrix is aanwezig bij de Kinderrechtentop.

oglogo_25-jaar-kinderrechtenAanleiding voor de Kinderrechtentop is de viering van 25 jaar Verdrag voor de Rechten van het Kind. UNICEF Nederland, Gemeente en Universiteit van Leiden organiseren ter gelegenheid daarvan de Kinderrechtenweek van 17 tot en met 21 november, met op donderdag 20 november een Kinderrechtentop in de Hooglandse Kerk.

Tijdens die bijeenkomst gaan jongeren, beleidsmakers, wetenschappers en andere professionals met elkaar in gesprek om de doelstellingen van het Kinderverdrag verder in de samenleving te verankeren.

Onderwerpen die aan de orde komen in Ronde Tafel Discussies tijdens de Kinderrechtentop zijn o.a. de positie van kinderen van asielzoekers, kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, kindermishandeling, jeugdzorg, kinderarbeid en de rechten van LHBTI-jongeren.

Over dat laatste onderwerp heeft het COC het rapport LHBTI-kinderen in Nederland geschreven, dat afgelopen februari werd aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Het COC is daarom gevraagd om de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten te organiseren.

Voor de diverse Ronde Tafel Discussies werken de organisatoren samen met o.a. Defence for Children, Save the Children, Stichting Kinderpostzegels, Terre des Hommes en COC Nederland. De Kinderrechtentop wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

[Bron/Illustraties: Kinderrechtenweek]

* LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, ,