Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Leers: geen beter asielbeleid voor homo’s

16 maart 2011 -

Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel wil geen maatregelen treffen om het asielbeleid voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren. Alle voorstellen die het COC daartoe onlangs deed, wijst de bewindsman af.

Dat laat minister Leers donderdag 17 maart in een brief aan het COC weten.

Oeganda

Minister Leers zal het voor Oegandese LHBT’s niet eenvoudiger zal maken om in Nederland asiel te krijgen.

In Oeganda heerst een voor homoseksuelen uiterst repressief klimaat. Onlangs werd er de LHBT-mensenrechten activist David Kato vermoord.

In het land is een wetsvoorstel aanhangig dat homoseksualiteit tot in het absurde criminaliseert. Nederland paste haar asielbeleid wél aan toen in 2006 in Iran twee jongens werden opgehangen wegens veronderstelde homoseksualiteit.

‘Oegandese kranten roepen op om homo’s te doden, daarom mogen deze we mensen niet aan hun lot overlaten’, reageert COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Het standpunt van minister Leers is uiterst teleurstellend’.

Genderidentiteit

Leers weigert ook om genderidentiteit expliciet te benoemen als grond voor asiel, zoals de Raad van Europa en COC Nederland eisen.

Leers is van echter van mening dat het erkennen van seksuele gerichtheid in het Vluchtelingenverdrag volstaat. ‘Het breed erkennen van genderidentiteit als grond voor asiel acht ik daarom niet noodzakelijk’.

Expliciete benoeming van genderidentiteit als grond voor asiel zou het voor transgenders echter eenvoudiger maken om in Nederland asiel te krijgen wanneer zij wegens hun genderidentiteit vervolgd worden.

Politiebescherming

De bewindsman vindt verder dat van LHBT-asielzoekers gevraagd kan worden dat zij eerst bescherming vragen bij de lokale politie, zelfs als bekend is dat die vijandig staat tegenover LHBT’s. Leers wil op dit punt geen uitzondering in zijn beleid opnemen.

Terug in de kast

Hoewel de regering eerder toegezegde dat zij er in Europa voor zou pleiten dat homoseksuele asielzoekers niet ‘terug de kast in worden gestuurd’, weigert de regering te interveniëren nu deze kwestie speelt op Europees niveau.

Een Duitse rechter heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd of het aanvaardbaar is een homoseksueel terug te sturen naar Iran met het argument dat de man zijn seksuele voorkeur daar wel geheim kan houden.

Zie Brief minister Leers aan COC Nederland.

Zie ook:

Geen vertrouwenspersoon voor LHBT’s in asielzoekerscentra

COC gematigd positief over gesprek Leers

COC: maatregel regeerakkoord moet van tafel

PvdA bezorgd over homoseksuele asielzoeker

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,