Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Historisch Moment: Lijsttrekkers tekenen Roze Stembusakkoord

3 september 2012 -

Negen politieke partijen willen vijf heikele kwesties op het gebied van de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) binnen een jaar regelen. Daartoe ondertekenden lijsttrekkers op maandagochtend 3 september om 11 uur het Roze Stembusakkoord 2012 in ProDemos te Den Haag.

Het gaat om kwesties waarover in sommige gevallen al 18 jaar wordt gesproken, maar die, wegens diverse coalitiesamenstellingen, nog altijd niet geregeld zijn.

De partijen willen dat de volgende vijf kwesties uiterlijk op 3 september 2013 geregeld zijn:

– een einde aan het fenomeen weigerambtenaar;

– afschaffing van de enkele-feitconstructie waarmee openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van school gestuurd kunnen worden;

– verplichte voorlichting over LHBT’s op school;

– verbetering van de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen;

– eenvoudige erkenning van de genderidentiteit van transgenders.

Het Roze Stembusakkoord is een idee van GroenLinks-lijsttrekker Jolande Sap, dat zij lanceerde tijdens COC’s Roze Verkiezingsdebat op 3 augustus jl. en dat daar direct omarmd werd door diverse andere partijen. Het akkoord kwam tot stand onder leiding van scheidend COC-voorzitter Vera Bergkamp.

Het Roze Stembusakkoord werd maandagochtend getekend do

or Jolande Sap (GroenLinks), Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Henk Krol (50Plus) en Hero Brinkman (DPK). VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders konden wegens andere verplichtingen niet bij de ondertekening aanwezig zijn, maar ook deze partijen steunen het stembusakkoord.

“Dit is een historisch moment, een doorbraak voor de Nederlandse LHBT-gemeenschap dat zoveel partijen nu vastleggen deze langslepende kwesties binnen een jaar te regelen”, zegt scheidend COC-voorzitter Vera Bergkamp. “Het is een dure belofte waar het COC betrokkenen zo nodig aan zal herinneren wanneer ze straks aan de onderhandelingstafel zitten voor een nieuw kabinet.”

Het Roze Stembusakkoord is als PDF (2Mb) te downloaden.
Een videofilmpje over het Roze Stembusakkoord vindt u hier.

Meer informatie over ‘roze’ politiek vindt u op www.gayvote.nl.

Het COC komt op voor jouw belangen; steun jij ons?

[Bron: COC NL – Foto: Geert van Tol Fotografie]

zp8497586rq
Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags: