Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lont biedt excuus aan voor gebruik ‘geestelijke dood’

30 augustus 2007 -

Yvette Lont heeft er spijt van dat ze heeft gezegd dat homoseksuelen de ‘geestelijke’ dood verdienen. Dat liet het raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam-Zuidoost weten in een reactie aan de homobeweging. Lont biedt in een email, zoals hieronder is te lezen, haar excuus aan.

Langs deze weg wil ik reageren op reacties op het artikel in het ND waarin ik reageer op uitspraken van prof. dr. J Hoek, hoogleraar gereformeerde spiritualiteit van de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Als een vrouw die regelmatig spreekt in Christelijke gemeenten heb ik gemeend op dr. Hoek te reageren, omdat ik van mening ben dat er anders omgegaan moet worden met homoseksuelen (m/v), maar wel met de juiste bijbelse waarden. In onze eigen kerkelijke gemeente komen homoseksuelen en travestieten die voelen dat er meer is in het leven dan hun dagelijkse activiteiten en op zoek zijn naar zingeving. Als hun geestelijk leiders heten wij ze van harte welkom. Ze worden begeleid in vergeving en herstel van o.a. verwondde emoties en gebroken relaties, zoals iedere andere bezoeker. Verder krijgen ze begeleiding in aanvaarding in wie ze zijn in hun homoseksuele geaardheid. Door ons worden ze geaccepteerd hoe en wie ze zijn.

Naar mijn mening zijn over het algemeen de Evangelische gemeenten hier vaker gastvrijer in geweest, dan menig Gereformeerde kerk. Inderdaad moet er een omslag gemaakt worden, om als kerken uit te reiken naar mensen die verdriet en pijn hebben en dan moet de seksuele geaardheid niet een blokkade vormen. God houdt van iedereen en wil ook dat een ieder tot Hem komt, omdat Hij zegt: “Kom, zoals je bent”.
De gemeente van God is geen gebouw, maar het zijn de mensen die er komen. Die mensen moet worden onderwezen dat homoseksuele gemeenteleden andere gevoelens hebben, maar dat ze er echt mogen wezen. Ik ben daarom blij met de discussie waarbij de kerken zich standpunten aan het vormen zijn aangaande het beleid rond homoseksuelen.

Voor de duidelijkheid, mijn reactie was als een geestelijk leider opgesteld, die dagelijks mensen begeleidt en die ook vaak jonge mannen spreekt die door oudere mannen seksueel zijn benaderd en die hierdoor in een identiteitscrises zijn beland. Dit keur ik ten zeerste af, of dit nou een jonge vrouw of een jonge man betreft.
De homofiele seksuele daad noem ik zonde, geen ziekte. Zonde wil zeggen: iedere vrijwillige overtreding van Goddelijke of zedelijke wetten. God zegt zelf dat Hij de zondaar lief heeft, maar de zonde haat. Dus zo ook ik , als Zijn dienstknecht.

Zonde brengt namelijk scheiding tussen God en mens, vandaar dat Hij het haat. Hij wil graag dat wij in Zijn tegenwoordigheid zijn en blijven. Als door zonde deze verbinding wordt verbroken heeft Hij daar veel verdriet van. Hij wil ons niet missen, maar liefhebben en zorg dragen en beschermen.
Toen ik de term ‘geestelijke dood’ gebruikte, bedoelde ik dit gescheiden zijn van God. Als de verbinding met God verbroken is, ben je geestelijk gezien ‘dood’. In een christelijke krant heb ik deze geestelijke term gebruikt. Ik betreur dat dit in jullie kringen zoveel verwarring en boosheid heeft opgeleverd. Het was niet mijn bedoeling om te kwetsen. Ik neem bovendien grote afstand van het idee dat ik homoseksuelen zelfs de geestelijke dood zou toewensen. Integendeel, ik wens ieder mens het leven toe.

Dus nogmaals, ik wens niemand te verketteren oid. Wij leven gelukkig niet meer in de middeleeuwen, anders was ik als (ex) prostituee als eerste op de brandstapel gelegd, maar bij Jezus Christus heb ik vergeving en genade ontvagen om mijn leven en mezelf een nieuwe kans te geven. En die ga ik niet verspelen door anderen te brandmerken, maar ik ben wel verplicht om als Zijn dienstknecht, Gods wetten en regels zover en zoveel ik kan, na te leven, onderstrepen en onderzoeken.

Verder wil ik mijn verbijstering uiten over de negatieve, discriminerende, beledigende en rasicistische e-mails die ik ontvangen heb. Ik ervaar dat de pijn diep ziet. “hurt people, hurt other people”. De oplossing is echter niet om kwaad met kwaad te vergelden, maar te vergeven en blijven zoeken naar dialoog. Langs deze weg wil ik een ieder vergeven die mij alle kwade en verschrikkelijke ziekten en vele manieren van dood en verderf hebben gewenst.

Ik betreur dat ik met de uitdrukking ‘geestelijke dood’ er niet geslaagd ben mijn geestelijke kijk op welke zonde dan ook te verduidelijken. Ik hoop met deze brief meer inzicht te hebben verschaft.

In mijn rol als politica, tot slot, zal ik mij blijven inzetten tegen elke vorm van discriminatie, geweld en intolerantie in onze samenleving tegen wie dan ook.

Hoogachtend,
Yvette Lont

Zie voor meer informatie ons dossier ChristenUnie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: