Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MEHDI KAZEMI krijgt asiel in Groot-Brittannië

19 mei 2008 -

Mehdi Kazemi, de jonge homoseksuele Iraniër die onlangs door Nederland teruggestuurd werd naar Groot-Brittannië, heeft daar nu asiel gekregen en zal dus niet teruggezonden worden naar Iran.

Mehdi Kazemi heeft laten weten dat hij daarover in een brief van de Britse Immigratiedienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken de bevestiging van gekregen heeft.

‘Ik ben zo gelukkig’, zegt Mehdi Kezemi, waaraan hij toevoegt dat hij dankbaar voor al die mensen die zich de afgelopen tijd hebben ingezet om te voorkomen dat hij naar Iran teruggestuurd zal worden. Daarbij noemde hij vooral het Britse Lagerhuislid voor de Liberal Democrats Simon Hughes.

In Nederland werd vooral, met steun door COC Nederland en andere actievoerders, door D66-Kamerlid Boris van der Ham voor zijn belangen geijverd. Staatssecretaris Albayrak besloot in mei jl. op grond van het Dublin Akkoord Mehdi Kazemi wel terug te sturen naar Groot-Brittannië, omdat hij in dit land zijn eerste asielaanvraag gedaan had, maar liet de Tweede Kamer wel in bedekte termen weten met haar Britse ambtenote Jacqui Smith afspraken gemaakt te hebben om te voorkomen dat hij naar Iran teruggestuurd zou worden.

Lees hier de verklaring van Mehdi Kazemi waarin hij dankt zegt aan de vele personen en organisaties die zijn asiel mogelijk hebben gemaakt.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,