Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MEHDI KAZEMI – TEKEN de PETITIE & SCHRIJF ALBAYRAK

11 maart 2008 -

De Iraanse homoseksuele asielzoeker Mehdi Kazemi dreigt door Nederland te worden teruggestuurd naar Groot-Brittannië, waar hij een groot risico loopt uitgezet te worden naar Iran. Het is nu enkel aan staatssecretaris Nebahat Albayrak om te voorkomen dat het fout gaat met Mehdi Kazemi. Het COC roept iedereen op Albayrak een mail te sturen met het dringende verzoek Mehdi Kazemi asiel te verlenen.

MAIL naar staatssecretaris Albayrak.
& TEKEN deze PETITIE.

COC Nederland heeft sinds het bekend worden van de zaak van Mehdi Kazemi vooral achter de schermen zijn belangen behartigd. Maar de stand van zaken vraagt om directe actie, vandaar deze oproep.

In de afgelopen weken heeft COC Nederland contact onderhouden met zijn advocaat om die te voorzien van actuele informatie die de lopende procedures in Nederland ondersteunen, landelijke en internationale de media zoveel mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken en samengewerkt met D66-Kamerlid Boris van der Ham. Met hem hebben we nieuwe Kamervragen opgesteld die nu voor beantwoording bij staatssecretaris Albayrak liggen.

Staatssecretaris Albayrak is gevraagd om Mehdi Kazemi toch asiel te verlenen. Als ze dat op formele gronden niet wenst te doen, dan wordt haar gevraagd druk uit te oefenen op haar Britse ambtgenoot om Mehdi Kazemi in Groot-Brittannië asiel te verlenen. Daarbij zou Albayrak aan de Britten moeten laten weten dat ons land bereid is

Mehdi Kazemi

asiel te verlenen als Groot-Brittannië besluit hem toch naar Iran uit te zetten.

In Nederland krijgen Iraanse homoseksuele asielzoekers een veilige haven zonder dat er een individuele toetsing plaatsvindt, omdat we weten dat deze groep in Iran niet veilig is. Dat was het resultaat van anderhalfjaar intensief lobbyen van het COC. Groot-Brittannië biedt die veiligheid niet. Daar wordt ook nu nog door het Homo Office gezegd dat homoseksuelen wel veilig zijn in Iran als ze naar niet openlijk voor hun homoseksualteit uitkomen. ‘Nederland mag niet het risico nemen dat Mehdi Kazemi om die reden teruggezonden wordt naar Iran’, zegt COC-voorzitter Frank van Dalen en dringt er daarom bij staatssecretaris Albayrak op aan Mehdi Kazemi asiel te verlenen.

Daarnaast onderhoudt het COC zoveel mogelijk contact met actievoerders in ons land en in Groot-Brittannië die zich voor Mehdi Kazemi inzetten. Daaronder loopt ook contact tussen Boris van der Ham en het Britse Lagerhuislid voor de Liberal Democrats Stephen Hughes. Dit om er voor te zorgen dat Mehdi Kazemi, als hij toch door ons land wordt teruggestuurd naar Groot-Brittannië, de best mogelijke kans heeft om door Groot-Brittannië niet naar Iran teruggestuurd te worden.

Donderdag 13 maart a.s ontvangt minister Ella Vogelaar het eerste exemplaar van het door COC en Art.1 uitgebrachte boek Respect2Love, waarin jongeren van niet-westerse afkomst vertellen over homoseksualiteit. Die afspraak grijpen we aan om een petitie aan te bieden waarin we het kabinet heel direct vragen alsnog asiel te verlenen aan Mehdi Kazemi.

Al deze acties hebben we, zoals gezegd ‘achter de schermen’ ondernomen – dus ook zonder bericht daarover op de website. Zolang er nog allerlei juridische procedures lopen zijn de verantwoordelijke bewindslieden namelijk meestal niet genegen om die opzij te zetten, omdat ze niet de indruk willen wekken gevoelig te zijn voor publiek protest.

Maar de situatie nu vraagt wel om acties en protest – want nu is het enkel staatssecretaris Albayrak zelf die het terugsturen van Mehdi Kazemi naar Groot-Brittannië kan voorkomen. Zij is het die nu in het belang van Mehdi Kazemi kleur moet bekennen.

Vandaar dat we je nu oproepen om de petitie te tekenen en een beroep te doen op staatssecretaris Albayrak.

MAIL naar staatssecretaris Albayrak
& TEKEN deze PETITIE.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Mehdi Kazemi is voor studie in Groot-Brittannië gaan wonen. In 2005 hoort hij dat zijn Iraanse vriend is opgepakt en vanwege zijn homoseksualiteit is geëxecuteerd. Vanaf dat moment leeft Mehdi Kazemi in angst. Omdat zijn verblijfsvergunning vanwege zijn studie gaat verlopen, besluit hij asiel aan te vragen in Groot-Brittannië. Die asielaanvraag wordt eind 2006 echter afgewezen en vanaf dat moment is Mehdi Kazemi op de vlucht om uitzetting naar Iran te voorkomen. Eind vorig jaar vraagt hij asiel aan in Nederland, maar in eerste instantie wordt ook die aanvraag afgewezen op grond van het zogenaamde Dublin Akkoord – omdat zijn eerste asielaanvraag in Groot-Brittannië is ingediend, kan Nederland formeel daarom zijn zaak niet in behandeling nemen. Het feit dat er in Groot-Brittannië nog een hoger beroep mogelijk is, speelt daarbij een rol. Net als in Nederland geldt echter dat zo’n hoger beroep vaak niet meer is dan een formaliteit, want zonder nieuwe feiten wordt de oorspronkelijke afwijzing in hoger beroep zelden gewijzigd. Mehdi Kazemi besluit daarom onder te duiken, maar in februari wordt hij opgepakt.

Sindsdien verblijft hij in het Uitzetcentrum Zestienhoven in afwachting van een besluit in zijn zaak. De Raad van State heeft deze week zijn hoger beroep af gewezen en daarmee de weg vrijgemaakt voor zijn uitzetting naar Groot-Brittannië.

Zie voor meer informatie ons dossier Stop Executies Iran.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , ,