Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MEHDI KAZEMI – Teruggestuurd met ‘garanties’

3 april 2008 -

Dat is de uitkomst van het spoeddebat dat woensdag 3 april in de Kamer werd gehouden over de Iraanse homoseksuele asielzoeker Mehdi Kazemi. Staatssecretaris Albayrak houdt zich aan de regels van het Dublin Akkoord en zal hem – waarschijnlijk al vrijdag 4 april – terugsturen naar Groot-Brittannië.

Albayrak vertrouwt erop dat Kazemi in Groot-Brittannië asiel zal kunnen krijgen – zo niet, dan zal Nederland alsnog zelf initiatieven nemen om uitzetting naar Iran te voorkomen. Want dat wil een Kamermeerderheid in elk geval verhinderen.

‘Staatssecretaris Albayrak had dat met één pennestreek kunnen regelen door Mehdi Kazemi asiel te verlenen in Nederland op grond van de uitzonderingsbepalingen van het Dublin Akkoord. Maar dat doet de staatssecretaris niet – en er was ook geen Kamermeerderheid om haar daartoe te bewegen – omdat ze zich wil houden aan de standaardregels van het Dublin Akkoord’, zegt René van Soeren, beleidsmedewerker van COC Nederland.

Op grond van gesprekken met haar Britse ambtgenote Jacqui Smith is Albayrak er van overtuigd dat Mehdi Kazemi in Groot-Brittannië een eerlijke kans krijgt in de nieuwe asielaanvraag die daar nu gestart wordt.

D66, GroenLinks, SP en de PvdA benadrukte dat deze asielzaak een ‘dilemma’ is. Ondanks het Dublin Akkoord hebben zij er in de eerste termijn toch bij de staatssecretaris op aangedrongen Mehdi Kazemi in Nederland asiel te verlenen.

‘Maar uiteindelijk hebben die partijen genoegen moeten nemen met de toezegging van Albayrak dat zij het verloop van de asielprocedure in Groot-Brittannië zal blijven volgen en de Kamer daarover zal informeren, vooral als dat land toch besluit Mehdi Kazemi geen asiel te verlenen. In dat geval kan de Kamer opnieuw in actie komen om Mehdi Kazemi alsnog asiel in ons land te verlenen en de staatssecretaris zal daaraan meewerken heeft ze impliciet laten blijken’, zegt Van Soeren.

Een motie daarvoor van D66-er Boris van der Ham werd gesteund door de PvdA, SP, PVV, GroenLinks en de ChristenUnie. Albayrak liet weten die motie als ondersteuning van haar beleid te beschouwen. In impliciete bewoordingen maakte Albayrak duidelijk dat ze de wens van een Kamermeerderheid om uiteindelijk het terugzenden van Mehdi Kazemi naar Iran te verhinderen ‘goed verstaan’ heeft en daarop zal toezien en meewerken. Die opstelling kreeg het vertrouwen van de overgrote meerderheid van de Kamer.

Maar eerst zijn de Britten aan de beurt. ‘Die procedure kan nog heel wat tijd in beslag nemen, dat blijkt wel uit vergelijkbare asielzaken, zoals van de Iraanse lesbische vrouw Pegah Emambakhsh die nu al jaren op een definief oordeel over haar asielaanvraag wacht. Voor Mehdi Kazemi betekent dit dus dat de spanning en onzekerheid voortduurt ook al mag hij nu wel verwachten dat hij, wat er ook gebeurd, niet hoeft te vrezen uiteindelijk toch teruggezonden te worden naar Iran’, zegt Van Soeren.

‘Dat is de winst van dit debat, maar Mehdi Kazemi betaald daar wel een hoge prijs voor, terwijl Albayrak zijn lijdensweg eenvoudig had kunnen stoppen’, stelt Van Soeren vast.

CDA, VVD en PVV steunen het beleid van staatssecretaris Albayrak. Deze partijen willen niet dat er een uitzondering op het Dublin Akkoord gemaakt wordt uit angst voor ‘asielshoppen’. De CDA-er Van der Camp, VVD-er Kamp en PVV-er Fritsma vertrouwen erop dat Groot-Brittannië als ‘fatsoenlijke rechtsstaat’ Mehdi Kazemi niet zal uitwijzen naar Iran.

‘Feit is echter dat die ‘fatsoenlijke rechtsstaat’ in eerste aanleg al besloten had om Kazemi geen asiel te verlenen en dat hij daarom naar ons land gevlucht is. Als hij nu wel asiel krijgt, is dat vooral vanwege de internationale druk die er op Groot-Brittannië uitgeoefend wordt om in zijn tweede asielaanvraag met een ander besluit te komen’, merkt Van Soeren op. ‘Maar of dat ook gaat gebeuren, daar is feitelijk geen enkele garanties voor’.

Opvallende was verder de geharnaste opstelling van VVD-er Kamp. Hij stelde namelijk ook nadrukkelijk het huidige Nederlandse beleid voor homoseksuele en christelijke asielzoekers uit Iran ter discussie. Kamp wil af van het groepsbeleid dat in 2006 ingesteld werd door toenmalig VVD-minister Verdonk en weer terug naar ‘kritische individuele toetsing’. Van groepsbeleid kunnen asielzoekers volgens Kamp te gemakkelijk ‘profiteren’ door zich simpelweg voor te doen als christen, homo, biseksueel of transgender.

De vraag van D66-er Van der Ham en GroenLinks-kamerlid Azough of homoseksuelen asiel verleend moet worden als ze in hun land over hun seksuele voorkeur niet openlijk kunnen zijn, werd opvallend ontwijkend onbeantwoordt gelaten door Kamp.

‘Dit harde VVD-standpunt is nieuw en verontrustend, want het wijkt duidelijk af van wat de partij bij de Kamerverkiezingen van november 2007 toegezegd heeft. Toen was de partij nog trots op het door minister Verdonk besloten groepsbeleid voor homoseksuele Iraanse asielzoekers’, zegt Van Soeren.

‘Dat groepsbeleid sluit ook voorbeeldig aan bij het feit dat homoseksuelen door het Iraanse regime willekeurig vervolgd en gemarteld worden, zonder dat ze daarvoor in Iran bij maatschappelijke organisaties of zelfs hun eigen familie op bescherming kunnen rekenen. Integendeel zelfs en de vervolgingen op deze groep maatschappelijk vogelvrijen is sinds vorig jaar ook weer verhevigd’, zegt Van Soeren. ‘Van een aanzuigende werking door de groepsregeling waar Kamp op zinspeelt, een toevloed van homoseksuele Iraanse asielzoekers dus, is tot op heden bovendien niets gebleken’.

Zie voor meer informatie ons dossier Stop Executie Iran.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,