Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuw kabinet kiest voor terugdringen homovijandigheid

5 februari 2007 -

Het nieuwe kabinet kiest ervoor om samen met betrokken organisaties discriminatie en geweld tegen homoseksuelen terug te dringen. Het gaat om gerichte maatregelen binnen de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg, bedrijven en op straat. Ook zal er specifieke aandacht zijn voor homovijandigheid binnen de multiculturele samenleving.

Het is voor het eerst dat een kabinet zich op dit punt in een regeerakkoord zo expliciet uitspreekt en moreel leiderschap toont.

De afgelopen weken hebben tussen ChristenUnie-voorman André Rouvoet en COC-voorzitter Frank van Dalen verschillende gesprekken plaatsgevonden over homobeleid binnen het nieuwe kabinet. In de passage van het uitgelekte regeerakkoord herkent het COC de uitkomst van de gesprekken met Rouvoet over dit onderwerp. Ook was er tijdens de formatie contact met de Partij van de Arbeid.

‘Het COC wil al ruim anderhalf jaar dat het kabinet moreel leiderschap toont op het terugdringen van homovijandigheid. Dat is nu gelukt op al die terreinen waar we als COC op hebben ingezet’, aldus COC-voorzitter Frank van Dalen.

Een doorn in het oog van het COC de afgelopen jaren was het gebrek aan bereidwilligheid om te investeren in goed homobeleid. De afgelopen jaren werd daaraan niet veel meer dan lippendiensten bewezen. Daardoor bleven veel maatregelen achterwege en konden emancipatieprojecten niet worden uitgevoerd.

De in het concept-regeerakkoord opgenomen zinsnede dat hier voldoende middelen voor moet worden vrijgemaakt, ziet het COC daarom als een opdracht aan alle betrokken ministeries om serieus werk te maken van het homobeleid. Welk bedrag het nieuwe kabinet daadwerkelijk voor homo-emancipatie uittrekt, moet echter nog worden bezien; het COC heeft steeds ingezet op een budget van circa 15 miljoen euro.

Al met al is het COC gematigd positief over het regeerakkoord dat een redelijk uitgangspunt lijkt te vormen voor een periode waarin serieus werk kan worden gemaakt van het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in de maatschappij.

‘Was het COC eerst nog bang voor een Siberische winter met de ChristenUnie in het kabinet, nu lijkt er mogelijk sprake te zijn van een voorzichtige lente’, aldus Van Dalen. ‘Wij zullen de uitwerking van het regeerakkoord echter zeer kritisch volgen en inzetten op versterking daar waar nu nog kansen onbenut zijn gebleven. Want ook met dit regeerakkoord is de emancipatie en gelijkberechtiging van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in Nederland nog lang niet voltooid’.

Zodra de volledige tekst van het regeerakkoord bekend is, zal het COC ook een reactie geven op de andere onderdelen waarover de afgelopen weken tijdens de formatie is gesproken tussen Van Dalen, Rouvoet en de PvdA.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: