Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onafhankelijk advies over uitbreiding Grondwet

16 maart 2005 -

De Tweede Kamer is verdeeld over de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met o.a. seksuele gerichtheid en heeft minister De Graaf gevraagd over deze kwestie met een onafhankelijk advies te komen.

Thom de Graaf

, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing, blijft erbij dat er geen enkele noodzaak is om in artikel 1 van de Grondwet expliciet te vermelden dat het verboden is om gehandicapten en chronisch zieken of vanwege seksuele gerichtheid te discrimineren. De Tweede Kamer is verdeeld over de kwestie, bleek woensdag tijdens een debat met de bewindsman.

Het CDA is het met minister De Graaf eens. De coalitiefractie VVD en de oppositiepartij PvdA willen een stap verder gaan door de huidige vijf gronden in artikel 1 van de Grondwet te schrappen. Dat zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. In plaats daarvan moet er alleen komen te staan dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is.

De coalitiefractie D66 en de oppositiepartijen GroenLinks, SP en ChristenUnie pleiten ervoor de bepalingen handicap en chronische ziekte in het antidiscriminatieartikel op te nemen. Met uitzondering van de ChristenUnie vinden deze fracties ook dat daarin ook seksuele geaardheid moet worden vermeld.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg minister De Graaf om een onafhankelijk advies over de eventuele uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet. De deskundigen moeten daarbij aangeven of expliciete vermelding van die discrimatiegronden de kwetsbare groepen die het betreft, extra beschermt. Minister De Graaf laat de Kamer binnen twee weken weten op welke manier en aan wie hij het advies zal vragen.

(Bron: ANP)

COC Nederland en de Commissie Gelijke Behandeling pleiten voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met seksuele gerichtheid. De Chronische Zieken en Gehandicaptenraad (CGR) pleit voor het opnemen van handicap en chronische ziekte als non-discriminatiegronden in dit Grondwetsartikel.

Zie ter informatie de brief van het COC aan de Tweede Kamer elders op de homepage van deze site.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , ,