Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Petitie lesbisch ouderschap voor Eerste Kamer

11 november 2013 -

COC Nederland heeft op dinsdag 12 november, mede namens stichting OndersteBoven, een petitie aangeboden aan de Eerste Kamer. Daarin wordt de Eerste Kamer opgeroepen om vóór het wetsvoorstel lesbisch ouderschap te stemmen. De Senaat besluit dinsdag over de wet.

De  petitie werd door COC-voorzitter Tanja Ineke aangeboden aan de voorzitter van de commissie Justitie van de Eerste Kamer, VVD-senator Anne-Will Duthler (zie foto).  De petitie omvat brieven van meer dan zevenhonderd lesbische ouderparen en hun sympathisanten. Een groot aantal, want jaarlijks worden in totaal ongeveer 200 kinderen bij lesbische paren geboren.

Emotionele oproepen

De brieven bevatten oproepen tot gelijkberechtiging; de toon is vaak emotioneel. ‘Aangifte doen van de geboorte van mijn dochter had een feestje moeten worden maar toch voelde ik pijn in mijn maag toen er maar één ouder op het geboortecertificaat kwam te staan,’ schrijft één van de moeders.

‘Soms denk ik wel eens aan wat er mis kan gaan nu de wet er nog niet is. Wat als mijn vrouw overlijdt? Dan wordt mijn kindje een wees terwijl ze nog een mama heeft.’ En: ‘Ik wil, net als ieder ander, voor vol aangezien worden. Ook ik heb recht op erkenning dat alle energie en liefde die ik mijn kinderen bereid ben te geven, mij ‘moeder’ maken.’

Het COC riep lesbische paren in juni op om een brief aan de Eerste Kamer te schrijven, toen duidelijk werd dat de behandeling van de wet op het Lesbisch ouderschap opnieuw vertraging zou oplopen. Het COC pleit al sinds de openstelling van het burgerlijke huwelijk in 2001 voor gelijke rechten voor lesbische ouderparen en hun kinderen.

Erkennen

De wet die de Eerste Kamer dinsdag behandelt, regelt dat lesbische ouderparen – net als heteroparen – hun kindje eenvoudig op het gemeentehuis kunnen erkennen. Nu moeten lesbische paren de band met hun kind nog regelen d.m.v. een langdurige, kostbare een emotioneel belastende adoptieprocedure. De huidige wetgeving kan er in het ergste geval toe leiden dat een kind wees wordt wanneer één van zijn moeders overlijdt.

Een substantieel deel van de brieven die dinsdag worden aangeboden, zijn afkomst uit de achterban van Stichting OndersteBoven, een organisatie die zich inzet voor de zichtbaarheid van vrouwen met een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit.

De pers, lesbische ouderparen en sympathisanten zijn van harte welkom om bij petitieaanbieding aanwezig te zijn. Praktische gegevens:

Aanbieding petitie Lesbisch ouderschap
Dinsdag 12 november 2013 – aanvang: 13.15 uur
Ingang Eerste Kamer – Binnenhof 22 te Den Haag

[Bron: COC NL – Foto Lesbische moeders]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , , , ,