Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Politie moet nu echt werk van homobeleid maken’

2 juni 2008 -

‘De maat is vol’, dat schrijft Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland, vandaag in een brief aan de Raad van Hoofdcommissarissen naar aanleiding van de politieactie op een homo-ontmoetingsplaats bij Tilburg en andere recente voorvallen. ‘De politie moet nu echt werk gaan maken van het homobeleid’, zegt Van Dalen die dit deze week ook aan de orde zal stellen tijdens een bijeenkomst van de Diversiteitsraad van de politie.

‘De Raad van Hoofdcommissarissen moet afstand nemen van dit politieoptreden en goed laten uitzoeken wat hier mis gegaan is. Over de aanpak van eventuele overlast op homo-ontmoetingsplaatsen is onlangs een politiebrochure verschenen waarin een heel andere aanpak geadviseerd wordt. Daar is klaarblijkelijk niets mee gedaan in Tilburg’, constateert Van Dalen.

Van Dalen doelt daarmee op de brochure Blauw op de roze ontmoetingsplaats – suggesties voor de politie op homo-ontmoetingsplaatsen van het Landelijke Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie.

Echte kerels

‘Ook het optreden van Utrechtse politie die een vader van een slachtoffer van homofoob geweld opsluit en beboet in plaats van meteen achter de daders aan te gaan, is zo’n teken dat het niet goed gaat’, zegt Van Dalen.

‘De Utrechtse agent die een homofobe posting plaats op de site van De Telegraaf bevestigd dat beeld, want zulke uitingen zijn zeker geen incidenten. Dat blijkt ook uit de postings op een politiesite als www.arrestatieteam.nl waar homo’s belachelijk gemaakt worden en ongegeneerd in denigrerende taal betwijfeld wordt of homo’s wel ‘echte kerels’ zijn’.

Sensibiliteit

‘Het huidige beleid om de politie homovriendelijker te maken, is onvoldoende gebleken. Goedbedoelde uitspraken van hoge politiefunctionarissen en het deelnemen aan bijvoorbeeld Roze Zaterdag heeft zeker zin om de beeldvorming bij te stellen, maar er is meer nodig’, schrijft Van Dalen.

COC Nederland dringt er daarom bij de Raad van Hoofdcommissarissen op aan om nu echt werk te maken van het homobeleid. Op de politieopleidingen, maar zeker ook in de vele nascholingscursussen die gegeven worden, moet gewerkt worden aan sensibiliteit, kennis en inzicht als het gaat om alle maatschappelijke uitingen van homoseksualiteit waarmee een politieagent te maken kan krijgen in zijn werk en waarmee verantwoordelijk omgegaan dient te worden.

‘Sensibiliteit die nu van hoog tot laag in de organisatie lijkt te ontbreken’, stelt Van Dalen.

Diversiteitsraad

COC Nederland dringt er bij de Raad van Hoofdcommissarissen op aan het homobeleid op de eerstvolgende vergadering te agenderen.

‘Zelf zal ik dit onderwerp deze week aan de orde stellen in de Diversiteitsraad van de politie waar ik lid van ben’, zegt Van Dalen.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,