Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Politie zat fout bij actie HOP A58

4 juni 2008 -

De politie is in de fout gegaan bij de actie op homo-ontmoetingsplaatsen (HOP) de Leikant bij Riel en de Lage Aard bij Molenschot, vorige week donderdag.

Dat blijkt uit een reconstructie van het Brabants Dagblad.

Het draaiboek van de actie is niet gevolgd en het undercover-team ging in tegen de interne adviezen rond homo-ontmoetingsplaatsen vastgelegd in de brochure Blauw op de roze ontmoetingsplaats van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie. Ook zouden hogere leidinggevenden niet op de hoogte zijn geweest van de controle van de twee parkeerplaatsen.

Vorige week hield een klein team van politie in burger een geplande controle bij parkeerplaats de Leikant, langs de A58 bij Riel. Het bos ernaast is al jaren bekend als HOP. Het is privé-eigendom, maar zowel vanaf de parkeerplaats als de parallelle Gilzerbaan vrij toegankelijk. Voor wandelaars, ruiters, maar ook cruisers op zoek naar seks. Dat is de andere kant van het verhaal. Homoscene ontmoet wandelaar en achteloze parkeerder. Dat gegeven leidt op veel plekken in Nederland tot botsingen.

De gemeente Goirle, waaronder Riel valt, was vooraf op de hoogte van de actie. In het draaiboek, dat in overleg met Goirle tot stand zou zijn gekomen, zou sprake zijn van een ‘ontmoedigingsbeleid’ rond de parkeerplaats. Een woordvoerder van de gemeente wilde dat gisteren niet bevestigen.

Over Riel kwamen het afgelopen jaar in elk geval drie aangiftes en één melding binnen, van schennis en vernieling. Er zijn hekken gesloopt, er is parkeeroverlast op de Gilzerbaan. Regelmatig haalt Patrick Janssen, een van de eigenaren van het bos, vuilniszakken vol troep op. Hij zou per brief bedreigd zijn, toen hij zijn terrein wilde omheinen. Kortom, er ís overlast. De klachten leidden na overleg met de gemeente Goirle tot de actie, al is nog niet duidelijk waarom dat juist nú gebeurde.

Wel is pikant te weten Stichting Platform Keelbos onlangs constateerde dat er bos gekapt is, ogenschijnlijk om de HOP-bezoekers te ‘ontmoedigen’. Navraag duidt erop dat de gemeente niets weet van het verlenen van een kapvergunning. Op de brief om daarover duidelijkheid te krijgen, heeft de gemeente Goirle nog niet geantwoord, maar kort daarna is wel besloten tot deze politieactie.

’Tegen excessen treden we op’, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. ‘Het is een moeilijke balans, we willen ons verre houden van homo-pesten, maar. wel overlast kunnen aanpakken’. De politie besluit ‘in burger’ te gaan, om niet op te vallen en rustig de ‘sfeer te kunnen inschatten’.

Na de controle van de Leikant ging het team naar parkeerplaats de Lage Aard bij Molenschot, ook een bekende HOP. Dat was vooraf niet afgesproken. Daarna keerde het team terug naar de Leikant. In totaal werden die avond drie bekeuringen uitgedeeld, waaronder één voor schennispleging.

Rond de Lage Aard zijn die avond zo’n vijftig mannen aanwezig, volgens getuigen. Hun namen worden genoteerd, de kentekens ook. Een HOP-bezoeker zegt: ‘We kregen te horen: ‘Je hebt vijf minuten om te vertrekken. We komen straks terug en in de toekomst blijven we terugkomen. Volgende keer krijg je een boete, die we naar je huisadres sturen’.

Dat gaat in tegen de politierichtlijnen die zijn omschreven in de onlangs uitgegeven brochure _Blauw op de roze ontmoetingsplaats_. Enkele aanbevelingen: laat mensen die niet voor overlast zorgen met rust, geen database met kentekens aanleggen, liever geen post naar een huisadres sturen, alleen optreden bij ‘aanstootgevend gedrag, zichtbaar vanaf de openbare weg’. De regels zouden een paar weken eerder nog zijn uitgedeeld aan agenten die er die avond bij zijn.

Bovendien staat in deze brochure dat het ‘raadzaam’ is dat de ‘politie samenwerkt met andere organisaties of instanties om problemen rond de ‘homo-ontmoetingsplaatsen te beperken’. Een Commissie Homo-ontmoetingsplaatsen waarin de politie (taakaccenthouder homogerelateerde delicten), de gemeente, de eigenaar van de grond en een ‘plaatselijke homobelangenorganisatie tot ‘afspraken over het gebruik van het terrein en het oplossen van problemen rond veiligheid en overlast’ moeten komen.

Dat loopt anders, volgens getuigen. Na de Leikant besluit het politieteam, onder wie ook KLPD’ers, op eigen initiatief nog naar de Lage Aard te gaan. De mannen daar denken dat ze worden overvallen door potenrammers. Ze zien in het politieoptreden het zoveelste teken dat Nederland steeds intoleranter wordt ten aanzien van homo’s.Niet dát er een controle was, maar de manier waaróp schrikt hen af. De politie zit in de maag met wat een van de betrokkenen een ‘homo-razzia’ noemde. Korpsbeheerder Vreeman gelastte een onderzoek, homobewegingen houden de vinger aan de pols, de SP stelde vragen in de Tweede Kamer.

Met de evaluatie die de politie heeft aangekondigd, moeten in elk geval twee zaken duidelijk worden. Hoe is de controle aangepakt, en waarom besloot het team de Lage Aard te bezoeken? Van Hooijdonk: ‘Als er fouten zijn gemaakt, zullen we die ruiterlijk toegeven. Maar we wachten eerst de evaluatie af’.

De actie leidde afgelopen week tot veel ophef. De aanwezigen rond de parkeerplaatsen voelden zich ‘als vee’ opgedreven, een van hen noemde het ‘een razzia’. Korpsbeheerder en burgemeester van Tilburg Ruud Vreeman gelastte direct een onderzoek, de politie evalueert de zaak, de SP zal de kwestie in de gemeente Tilburg aan de orde stellen en de SP-Kamerleden Nathalie de Rooij en Ronald van Raak hebben Kamervragen gesteld.

COC Tilburg en Embrace Pink willen dat ‘de onderste steen boven komt’ en dringen aan op een gesprek met burgemeester Vreeman. Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland, heeft de kwestie besproken in de Diversiteitsraad van de politie en de Raad van Hoofdcommissarissen per brief laten weten dat ‘de maat vol is’. Het papieren beleid komt niet overeen met het optreden van de politie, constateert het COC.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,