Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Presentatie arbeidsvoorwaarden regenbooggezinnen

6 januari 2021 -

Donderdag 14 januari geeft Meer dan Gewenst een online presentatie over de mogelijkheden voor het verruimen van arbeidsvoorwaarden binnen bedrijven ten behoeve van regenbooggezinnen.

Helaas is bij diverse gezinsvormen de feitelijke situatie niet (of pas na lange tijd) hetzelfde als de juridische situatie. Dat betreft vooral regenbooggezinnen, maar ook andere gezinnen (bijvoorbeeld bij draagmoederschap of adoptie).

Daardoor komen ouders die feitelijk wel de zorg voor een kind dragen (maar juridisch niet/nog niet de officiële ouder zijn), niet in aanmerking voor regelingen als partnerverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een derde ouder die het kind niet kan erkennen omdat er al twee juridische ouders zijn of een homo-vader die zijn dankzij draagmoederschap geboren kind nog niet kan adopteren omdat daar een tijd overheen gaat. Officieel krijg je dan geen verlof.

Bedrijven kunnen daar zelf iets aan doen. HEMA heeft dit vorig jaar al gedaan. Zij geven de ouders die bij Hema werken en door hun gezinsvorm geen recht hebben op partnerverlof, toch dat verlof.

Meestal zijn bedrijven helemaal niet op de hoogte van het feit wat er aan schort en zijn ze heel welwillend om ‘regenboogvriendelijk’ te zijn en om dit op te pakken, maar iemand moet het aanhangig maken bij de juiste mensen. Ook is de situatie veranderd sinds het invoeren van het partnerverlof op 1 juli 2020.

Hopelijk gaan veel bedrijven in de voetsporen treden van HEMA! Jullie hulp is daarbij van groot belang! Meer dan Gewenst geeft daarom een (online) presentatie hierover voor HRM-medewerkers, vakbondsmensen, regenboogbedrijfsnetwerken etc. etc. Iedereen die hier meer over wil weten, is van harte welkom om de presentatie bij te wonen. Ook als je niet op een HRM-afdeling werkt, kun je deze presentatie volgen en proberen dingen aanhangig te maken bij het bedrijf waar je werkt.

Bestuurslid Sara Coster zal namens Meer dan Gewenst uitleggen wat eraan schort met de verlofregelingen voor ‘andere gezinsvormen’ en ze zal tips geven wat je zelf kunt proberen te doen binnen jouw bedrijf. Er is iemand van HEMA aanwezig, twee bestuursleden van Meer dan Gewenst en Nicoline Grijmans-Veenendaal, advocate gespecialiseerd in familierecht, evenals mensen van bedrijven waar er aan deze regeling wordt gewerkt.

Hopelijk zullen veel mensen deze online bijeenkomst bijwonen en de relevante onderwerpen vervolgens bij hun HRM-afdeling aanhangig maken. You can make the difference!

De online sessie wordt gegeven op donderdag 14 januari 2021 van 12.00 tot 13.00 uur. Je kunt je opgeven bij MdG-bestuurslid Sara Coster via sara@meerdangewenst.nl.

[Bron: Meer dan Gewenst – Foto Meeroudergezin: Janus van den Eijnden voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , , ,