Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Primeur: rechtszaak tegen sluiting baan

13 januari 2007 -

De Stichting Platform Keelbos daagt de provincie Limburg voor de rechter vanwege het afsluiten van de gelijknamige homo-ontmoetingsplaats (HOP) aan de N277. De zaak dient op 16 januari voor de rechtbank in Maastricht en is een primeur. Nooit eerder stapten belanghebbenden van een HOP naar het gerecht om voor hun belangen op te komen.

De provincie Limburg besloot in 2006 dat de HOP aan de N277 (autoweg Maastricht-Heerlen) gesloten kon worden. Diverse organisaties waaronder de Stichting Platform Keelbos hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Omdat de diverse zienswijzen werden verworpen tekende het Platform Keelbos beroep aan bij de rechter.

Maar medio november vorig jaar sloot de provincie Limburg de homo-ontmoetingsplaats (HOP) al af. Als motief werd opgegeven dat er noodzakelijk onderhoud nodig aan een deel van de N277.

Volgens de stichting werden bij het onderhoud van dit wegvak de toegangswegen tot de parkeerplaatsen volledig verwijderd. Daarnaast werden alle voorzieningen zoals prullenbakken, lantarenpalen en picknickzitjes weggehaald zodat nu alleen een donkere ex-parkeerplaats overblijft. Om het gebruik volledig te ontmoedigen werden de voormalige op- en afritten voorzien van flinke aardwallen. Andere toegangswegen in de nabijheid van de beide parkeerplaatsen werden eveneens voorzien van aardwallen zodat men ook niet via een andere weg de parkeerplaatsen nog kon bereiken.

Deze gang van zaken is volgens de stichting geheel voorbarig en in strijd met een eerlijke rechtsgang. De rechter heeft immers nog geen uitspraak gedaan in beroep. Daarnaast lijkt het er volgens de stichting op dat de sluiting wel degelijk te maken heeft met het feit dat mannen elkaar daar opzoeken. Want waarom zou men anders ook alle andere toegangswegen hebben afgesloten?, zo stelt de stichting

Dinsdag 16 januari a.s. vindt in Maastricht de rechtszitting plaats waarbij het Platform Keelbos de rechter verzoekt de sluiting van de parkeerplaatsen ongedaan te maken. Immers HOP’s horen in de ogen van het platform expliciet bij de homoseksuele leefstijl die door een deel van de homoseksuele mannen word gepraktiseerd én waar ook veel hetero- en biseksuele mannen gebruik van maken.

De sluiting van de HOP’s geven een verkeerd signaal omdat daarmee aangegeven wordt dat homoseksuele leefstijlen niet gewenst zijn. Hierdoor wordt door de provincie Limburg indirect het geweld tegen homo’s aangewakkerd, aldus de stichting.

De sluiting van de HOP-Keelbos speelt al sinds 2002. Dat jaar besloot Rijkswaterstaat tot afsluiting van de parkeerplaats omdat het onderhoud ervan te duur zou zijn. Maar daarnaast stelde de rijksdienst ook dat Keelbos als homo-ontmoetingsplaats een bron van overlast is voor de nabijgelegen woonbuurt. Een aantal buurtbewoners bundelde hun protest in de actiegroep ‘Tegen Ontmoetingsplek Keelbos’. Volgens de actiegroep beperkt het contact zoeken van de homomannen zich niet tot de eigenlijke parkeerplaats, maar breidt het zich steeds verder uit tot de omringende bosjes, weilanden en toegangswegen. De overlast zou daarmee steeds meer een probleem vormen voor de aangrenzende kinderrijke woonbuurt. De actiegroep drong er daarom bij de nabijgelegen gemeente Valkenburg op aan in overleg met Rijkswaterstaat maatregelen te treffen zodat het Keelbos als recreatiegebied gebruikt kan worden.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: