Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Prinses Máxima ondersteunt homorechten

25 februari 2008 -

Prinses Máxima is volgende week bij de ondertekening van een overeenkomst tussen minister Ronald Plasterk van Emancipatie en wethouders van de vier grote steden over de acceptatie van homoseksuelen.

Volgens een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst betekent haar aanwezigheid dat Máxima de rechten voor homo’s een warm hart toedraagt.

Dat blijkt uit een uitnodiging voor de zogeheten landelijke koploperovereenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid.

Voor COC Nederland is de aanwezigheid van Máxima ‘van historische betekenis’.

‘Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de homobeweging in vervulling’, zegt Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland.

Het is volgens hem voor het eerst dat een lid van de koninklijke familie aanwezig is bij een bijeenkomst waar homoseksualiteit centraal staat.

Feestelijke ondertekening

Koploperovereenkomst homo/lesbisch emancipatiebeleid

Minister Plasterk tekent de overeenkomst met wethouders van de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Daartoe gaan de steden samenwerken en ervaringen uitwisselen. De opgedane kennis kan weer worden gedeeld met andere gemeenten. De inspanningen moeten er aan het eind van deze kabinetsperiode toe hebben geleid dat homoseksualiteit meer bespreekbaar is geworden ‘onder jongeren en in kringen waar het nog een taboe is’, aldus het kabinet.

Volgens een woordvoerder van de ChristenUnie is het bevorderen van ‘respect voor verschil’ en het bestrijden van discriminatie en geweld tegen homo’s een onderdeel van het coalitieprogramma dat door de ChristenUnie is ingebracht. ‘Het is goed dat prinses Máxima zich aan dat streven verbindt door aanwezig te zijn bij de ondertekening van de overeenkomst’. De woordvoerder benadrukt dat sociale acceptatie van homoseksualiteit niet hetzelfde is als acceptatie van alle uitlevingsvormen van homoseksualiteit, ‘net zo min als ieder heteroseksueel gedrag sociaal acceptabel is’.

De SGP is minder te spreken over de bijeenkomst. ‘Die hoeft wat ons betreft geen extra cachet te krijgen door de aanwezigheid van een lid van het Koninklijk Huis’, aldus een woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie. De SGP ziet in het streven van Plasterk als ‘achterliggende doelstelling’ dat homoseksualiteit overal in de samenleving aanvaardbaar wordt gemaakt. ‘Dat strookt niet met hetgeen de Bijbel over homoseksualiteit zegt’.

In een commentaar noemt het Reformatorisch Dagblad de aanwezigheid van prinses Maxima deze bijeenkomst ‘diep teleurstellend’. ‘Nog steeds verdient ons vorstenhuis waardering en steun. Maar deze koers van de Oranjes stelt diep teleur. Daarmee brengt het niet alleen een grote groep christenen in een isolement, maar maakt het vooral duidelijk een eigen, libertijnse interpretatie te willen geven aan de duidelijke regels die in de Bijbel worden gesteld’.

– foto: RVD

Zie ook:

SGP-leider: kritiek op homovriendelijke Koningin

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,