Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Probleem Amsterdamse weigerambtenaren opgelost’

31 augustus 2011 -

De gemeente heeft het COC Amsterdam laten weten dat de kwestie rond de twee weigerambtenaren in Stadsdeel Nieuw-West is opgelost. COC Amsterdam reageert positief op het nieuws. ‘Dit is de oplossing waar we op zaten te wachten’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam. ‘De stad Amsterdam geeft een zeer duidelijk signaal af in woord én daad dat weigerambtenaren echt niet meer kunnen’.

Eind mei ontstond grote commotie in de Amsterdamse gemeenteraad, toen bleek dat er twee weigerambtenaren in dienst waren van de gemeente Amsterdam.

Het COC besloot toen onmiddellijk om de gemeente van de lijst af te halen van weigervrije gemeenten en sprak met verantwoordelijk stadsdeelwethouder Mauer (D66). Ook werden vragen gesteld in de Gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) maakte in de raad duidelijk de weigerambtenaren onacceptabel te vinden en naar een oplossing te zoeken.

Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West laat weten het Reglement voor de Ambtenaren van de Burgerlijke Stand te onderschrijven. Dat reglement werd in 2007 vastgesteld door het College van B&W en geldt voor heel Amsterdam. Er staat onder meer in dat alle werkzaamheden die bij de functie van (bijzonder) ambtenaar van e burgerlijke stand horen uitgevoerd moeten worden. Dus ook het huwen van paren van gelijk geslacht. Geloofs- en levensovertuiging spelen hierbij geen rol.

Het stadsdeel heeft op grond van dit reglement maatregelen genomen en voor de twee weigerambtenaren is een oplossing gezocht en gevonden. Eén medewerker heeft per 1 september 2011 een andere functie buiten de afdeling Burgerzaken. Van de andere medewerker wordt de aanstelling niet verlengd. Het huidige contract eindigt eind oktober, maar tot die tijd wordt de betrokken ambtenaar niet meer betrokken zijn bij het sluiten van huwelijken.

COC Amsterdam hoopt dat dit duidelijke beleid ook andere gemeenten doet volgen. ‘Wat ons betreft is het 10 jaar na de openstelling van het burgerlijk huwelijk mooi geweest met die weigerambtenaren: maak snel een einde aan het tolereren van discriminerende ambtenaren’. aldus Boutkan.

Een woordvoerder van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, waar beide personen als trouwambtenaar werkten, heeft het nieuws bevestigd.

De gemeente Amsterdam is inmiddels door het COC in de Inventarisatie Trouwbeleid weer op de lijst geplaatst van weigervrije gemeenten.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: